Semināru sezona «Pūpolos» noslēgusies veiksmīgi

Aizvadītais gads visā pasaulē nesis tādas pārmaiņas, par kādām pirms pāris gadiem diez vai kāds iedomājās.

Dzīve neapstājas, atliek pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Lai situācija nepasliktinātos, bet tieši otrādi, uzlabotos, svarīgi arī pasākumos mežā ievērot valdības noteiktās prasības. Bet kamēr situācija ir kritiska, varam atskatīties uz paveikto un plānot jaunas tikšanās nākotnē.

Mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas «Pūpoli» vēsture

Meža īpašnieka Raimonda Mežaka sadarbība ar Pasaules Dabas Fondu un Meža konsultāciju un pakalpojumu centru attīstījusies jau vairāku gadu garumā. Sākotnēji meža īpašnieks apmeklēja Pasaules Dabas Fonda un Meža konsultāciju pakalpojumu centra rīkotos seminārus. Uzzinātais pamudināja arī savos un ģimenes locekļu meža īpašumos jau no 2003. gada veidot savus nekailciršu mežsaimniecību demonstrējumu objektus atšķirīgos meža augšanas apstākļu tipos. Sadarbībai attīstoties no 2007. gada viņš pats iesaistījies semināru organizēšanā un lekciju lasīšanā. Paplašinoties zināšanām, Raimonds Mežaks pakāpeniski mainījis savu un pārējo ģimenes locekļu pieeju meža apsaimniekošanai. Deviņdesmito gadu vidū meža īpašumu apsaimniekošanā pielietota kailciršu mežsaimniecība. Tomēr virzoties uz videi draudzīgāku meža apsaimniekošanas praksi, kailciršu mežsaimniecība nomainīta pret nekailciršu mežsaimniecību. Mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju «Pūpoli» veido Vecumnieku novada Kurmenes pagasta saimniecība «Pūpoli», Neretas novada Mazzalves pagasta saimniecība «Alksnāji» un Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pagasta saimniecība «Renderi». Kopējā demonstrējumu teritorijā ietilpstošo saimniecību zemes platība ir 37,6 hektāri. No tiem 23,2 hektārus aizņem meža zemes.

Mežsaimniecībā saimnieko aktīvi

Neizmantotā lauksaimniecības zeme pakāpeniski tiek apmežota. Apsaimniekoto mežaudžu struktūra ir šāda: dažādu vecumu skuju koku audzes aizņem aptuveni 20 %, bet dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80 % no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošā koku suga sastopams bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle. Audzes otro stāvu un paaugu visbiežāk veido egle, atsevišķos nogabalos arī baltalksnis un bērzs. Sastopama koku caurmēru dažādība. Apmēram pusei meža platības statuss ir «plantāciju mežs». Vienā zemes vienībā 0,56 ha platībā, konstatēts īpaši aizsargājamais meža biotops 9080* Staignāju meži.

Demonstrējumu teritorijā atrodas divi dižkoki. Eiropas lapegles (Kurmenes pagastā) apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla sasniedz 340 cm, bet hibrīdalkšņa (Mazzalves pagastā) apkārtmērs 1,3 metru augstumā sasniedz 151 cm. Līdz 2023. gadam dižkoka apkārtmēru varētu sasniegt parastā egle (Jaunjelgavas pagasta «Renderos»). Tās pašreizējais apkārtmērs ir 291 centimetrs.

Demonstrējumu teritorijas zemes, 23,2 hektāru lielā platībā, iznomātas mednieku klubam «Vāverītes», bet 4,68 hektāru platībā medību klubam «Sili». Kopā 27,88 hektāri.

Vidēji rēķinot, katru gadu demonstrējumu teritorijā izcērt ap 60 m³ koksnes. Ciršanas rezultātā iegūst taras koksni, papīrmalku, zāģbaļķus un malku. Meža izstrādi meža īpašnieki paši neveic. Kokus uz celma pārdod profesionālām meža izstrādes kompānijām.

Pēdējos 17 gados pielietotā izlases cirte atvieglo meža atjaunošanas jautājuma risināšanu, jo daļa no izcirstajām vietām ar labām sekmēm atjaunojas dabiski. Pārsvarā ar eglēm un bērziem. Atsevišķus atvērumus atjauno ar sertificētu stādāmo materiālu – eglēm un melnalkšņiem.

Atskats uz 2020. paveikto

Neskatoties uz sarežģīto situāciju, privātās mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli», kas atrodas Vecumnieku novada Kurmenes pagastā,  arī 2020. gadā notika vairāki izglītojoši pasākumi. Tos organizēja īpašuma «Pūpoli» saimnieks Raimonds Mežaks. Ja parasti vienā  sezonā notiek 2 – 3 semināri, tad pagājušais gads bija īpaši ražīgs. Notika veseli 4 pasākumi, tajā skaitā «Meža dienu» aktivitātes sadarbībā ar Jaunjelgavas vidusskolu. Parasti tās gan notiek pavasarī, bet 2020. gadā sakarā ar nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju, veiksmīgi norisinājās rudenī. Visticamāk arī 2021. gada «Meža dienu» pasākums notiks rudens pusē.

«Kopumā 2020. gadā, par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu ar kopšanas un izlases cirtēm, interesējās gandrīz 100 meža īpašnieki, pedagogi, skolēni un citi. Pirmais pasākums norisinājās februāra beigās, pāris nedēļas pirms pandēmijas. Izzinošā ekskursijā uz apskates objektiem mežā ieradās Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi. Nākamais pasākums sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru notika  jūlijā, kad «Pūpolos» norisinājās seminārs meža īpašniekiem. Septembrī notika jau iepriekš minētais «Meža dienu» pasākums, bet oktobrī atvērto durvju diena. 2020. gadā interesi par dalību semināros, finansiālu atbalstu un «Meža dienu» apmeklēšanu izrādījuši daudzi jauni sadarbības partneri, kas semināra saturu padarītu vēl interesantāku,» atklāj privātās mežsaimniecības īpašnieks un pasākumu organizators Raimonds Mežaks.

Kopā izzināsim meža kopšanu arī 2021.!

Arī 2021. gadā, kad paliek 10 gadi kopš demonstrējumu teritorijas izveides, visi interesenti tiks laipni gaidīti, lai tiktos, dalītos pieredzē, ieklausītos semināra dalībnieku sniegumā un apskates objektos diskutētu par vidi saudzējošu meža apsaimniekošanu un citiem īpašniekus interesējošiem jautājumiem.

Mežsaimniecības demonstrējumu teritorija «Pūpoli» atrodas 1.5 stundu braucienā no Rīgas, un ir atvērta ekskursijām un dažādiem brīvdabas pasākumiem meža īpašniekiem un interesentiem, par dažādām mežsaimniecības tēmām, kopā ar pieredzējušu gidu – mežsaimniecības saimnieku. Tāpat ik gadus šeit norisinās Meža dienu pasākumi ar koku stādīšanu, gaidīti visi, kas vēlas piedalīties to apmeklēšanā, atbalstīšanā un pilnveidošanā.

«Ceram šogad ciemos sagaidīt arī LLU Meža fakultātes studentus un mācībspēkus. Lai mums visiem šogad atbildīga attieksme un laba veselība!» saka Raimonds Mežaks, mācīts mežkopis ar 25 gadu pieredzi, mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas «Pūpoli» īpašnieks un pārvaldnieks.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *