Sasniedz izcilus finanšu rādītājus

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome apstiprinājusi uzņēmuma 2023. gada budžetu. Aizvadīto  gadu uzņēmums noslēdzis ar 258,5 miljoniem eiro lielu peļņu pirms uzņēmuma nodokļu nomaksas.

Uzņēmuma ieņēmumi 2022. gadā bija 568,6 miljoni eiro, kas ir par 159,2 miljoniem vairāk nekā 2021. gadā. Pērn tirgum piegādātajā lietkoksnē akumulētā oglekļa apjoms, izteikts CO2 ekvivalentā, veido 5,9 miljonus tonnu. Plānots, ka šogad LVM ienākumi sasniegs 545,1 miljonu eiro, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa – 170 miljonus eiro.

Koksnes tirdzniecība

2023. gadā kopumā plānots pārdot 7,14 miljonus kubikmetru koksnes, tai skaitā nodrošināt apaļkoksnes sortimentu piegādes klientiem 6,97 miljonu kubikmetru apjomā. Pērn tika realizēti 6,39 miljoni kubikmetru apaļkoksnes sortimentu.

Investīcijas

Kopējais investīciju apjoms 2023. gadā plānots 88,5 miljoni eiro, no kuriem 45,6 miljonus eiro jeb 52 % paredzēts ieguldīt meža infrastruktūras attīstībā, tai skaitā meža ceļu, meža meliorācijas sistēmu un tiltu būvniecībā, projektēšanā un būvuzraudzībā. 2022. gadā LVM investīcijas bija 47,5 miljonu eiro apmērā, no kuriem 37,7 miljoni eiro tika ieguldīti meža infrastruktūrā. 2022. gadā ekspluatācijā nodoti 339 km meža ceļu, kā arī apstiprināti meža ceļu būvprojekti ar kopgarumu 288 km. Lai palielinātu CO2 piesaisti, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā 2022. gadā investēts 5,1 miljons eiro, veikti projektēšanas darbi 16 tūkstošu hektāru platībā, savukārt ekspluatācijā nodoti objekti 17,7 tūkstošu hektāru apjomā.

Šķeldas resurss enerģētikai

Lai  sekmētu atjaunojamo resursu izmantošanu vietējiem koksnes pārstrādes un enerģijas ražošanas uzņēmumiem un veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību, 2023. gadā plānots saražot kurināmo šķeldu 664 tūkstošu megavatstundu apjomā. 2022. gadā pārdota šķelda 661,1 tūkstoša megavatstundu apmērā, ieņēmumos gūstot 17,5 miljonus eiro, kas ir par 9,6 miljoniem eiro lielāki nekā 2021. gadā.

Rekordliels meža koku stādu apjoms

2023. gadā LVM plāno realizēt 61,9 miljonus augstākās kvalitātes selekcionētu meža koku stādu, no kuriem lielākā daļa ir jauno tehnoloģiju stādi – ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. 2022. gadā LVM kopumā realizēja 61,4 miljonus meža koku stādu, no kuriem 13,8 miljoni pārdoti privātiem Latvijas mežu īpašniekiem, bet 14,9 miljoni – eksportēti.

Augošs mežs oglekļa piesaistei

Tieši augšanas procesā koki visvairāk piesaista ogļskābo gāzi no atmosfēras un noglabā oglekli koksnē. Jaunaudžu kopšanu šogad plānots veikt 35,3 tūkstošu hektāru platībā, savukārt meža atjaunošana un ieaudzēšana plānota 18,3 tūkstošos hektāru, kas, atjaunoti ar kvalitatīviem stādiem, ļaus intensīvāk piesaistīt CO2. Pagājušajā gadā mežs tika atjaunots un ieaudzēts 19,2 tūkstošu hektāru platībā, savukārt jaunaudžu kopšana veikta 28,6 tūkstošos hektāru.

Dabas aizsardzības pasākumu īstenošana

2023. gadā LVM papildus ikdienas dabas aizsardzības pasākumiem aktīvi turpinās darbu trijos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos vides projektos, rūpējoties gan par retu biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu kopumā 19 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās teju 1000 ha kopplatībā, gan ūdens kvalitātes uzlabošanu Aģes upes baseinā, izmantojot dabai draudzīgus zaļās un zilās infrastruktūras elementus un veidojot demonstrējumu teritoriju meža vides lomas skaidrošanā saldūdeņu tīrības nodrošināšanai.

Lai izvērtētu ikgadējo dabas aizsardzības pasākumu mērķtiecību, LVM vides eksperti regulāri veic aizsargājamo sugu, aizsargājamo putnu ligzdošanas sekmju, augu un citu atradņu monitoringu. 2022. gadā LVM vides ekspertu veiktā vistu vanaga monitoringa ietvaros pārbaudītas 195 teritorijas, kurās tika konstatētas 116 apdzīvotas ligzdas. Eksperti pērn fiksējuši rekordlielu sekmīgo ligzdu skaitu – 81, kā arī rekordlielu jaunatrasto ligzdu skaitu – kopumā 36 jaunas ligzdas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *