Saņemti AS «Latvijas valsts meži» apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas izvērtējuma rezultāti

17. decembrī preses brīfingā AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome informēja par  visaptverošu apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas procesa izvērtējumu un tā rezultātu iesniegšanu akciju turētājam.

Tajā piedalījās Jurģis Jansons, AS «Latvijas valsts meži» padomes priekšsēdētājs, Arnis Muižnieks, AS «Latvijas valsts meži» padomes priekšsēdētāja vietnieks, Arvīds Ozols, akciju turētāja Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas pārstāvis.

Noslēdz visaptverošu pārdošanas procesa izvērtējumu

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušos apgalvojumus, kā arī apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas procesa nozīmīgumu LVM stratēģisko mērķu sasniegšanā, 2020. gada 10. jūnijā LVM padome uzsāka konkrētā pārdošanas procesa visaptverošu auditu, pieaicinot neatkarīgu ekspertīzi – zvērinātu advokātu biroju (turpmāk ZAB) «Sorainen» atbilstības izvērtējuma veikšanai, profesionālo pakalpojumu uzņēmumu SIA «Deloitte Latvia» finansiālās analīzes un ekonomiskā izvērtējuma veikšanai, kā arī Latvijas Zinātnes padomes (LZP) tiesību zinātņu ekspertu Dr.iur. prof. Jāni Kārkliņu juridiskās ekspertīzes veikšanai.

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome ir noslēgusi visaptverošu apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas procesa izvērtējumu un, balstoties uz neatkarīgu ekspertu veikto tā atbilstības, finansiālo, ekonomisko un juridisko ekspertīzi, secina, ka LVM organizētais apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas process atbilst likumdošanas un iekšējo normatīvo aktu prasībām, kā arī ir bijis ekonomiski pamatots, laika posmā no 2016. līdz 2020. gadam uzņēmumam nodrošinot papildu peļņu 14,5 miljonu eiro apmērā. Izvērtējuma rezultātā uzņēmums ir izstrādājis un padome ir apstiprinājusi Rīcības plānu pārdošanas procesa turpmākai pilnveidošanai.

Neskaidrie jautājumi

«Visaptveroša izvērtējuma ietvaros LVM padomes mērķis bija pārliecinoši noskaidrot atbildes uz šādiem galvenajiem jautājumiem: vai LVM apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas process atbilst iekšējiem un ārējiem tiesību aktiem un, vai tā īstenošana bija ekonomiski efektīva un atbilda akcionāra interesēm. Ekspertu darba rezultātā esam guvuši apstiprinošas atbildes uz šiem jautājumiem,» saka LVM padomes priekšsēdētājs Jurģis Jansons.

Apstiprina atbilstību tiesību aktiem

Padziļinātais izvērtējums apliecina, ka LVM īstenotais apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas process atbilst stratēģijas dokumentiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem, ārējiem normatīvajiem aktiem un labai biznesa praksei, bet finansiālā analīze un ekonomiskais izvērtējums parāda, ka tas ir bijis ekonomiski pamatots, atbilstošs uzņēmuma finanšu mērķiem un ir īstenots akcionāra interesēs. Savukārt juridiskās ekspertīzes atzinums apliecina, ka LVM pārdošanas process atbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Konkurences likumam.

Finansiālā analīze un ekonomiskais izvērtējums apliecina, ka, vērtējot no 2015. gada skatu punkta (ex–ante), LVM, ieviešot tehnoloģiskās koksnes produktu, iegūtu augstāku ekonomisko labumu nekā scenārijā bez tehnoloģiskās koksnes produkta. Šādu efektu LVM objektīvi varēja sagaidīt, ņemot vērā ieguvumus no ieņēmumu palielinājuma, realizējot tehnoloģisko koksni pieprasījumam atbilstošā apjomā par cenu, kas salāgota ar produkta vērtību, kā arī no tehnoloģiskās koksnes transportēšanas un citu izmaksu samazinājuma. Vērtējot iegūto papildu peļņu no šodienas skatu punkta (ex–post), analīze apstiprina, ka tehnoloģiskās koksnes produkta pārdošana analizētajā nepilnu piecu gadu laika periodā bija rentabla, neskatoties uz to, ka papīrmalkai, kas izmantota salīdzinājumam, 2017. un 2018. gadā bija novērojams straujš cenu pieaugums. Ņemot vērā tās tirgus kritumu 2019. un 2020. gadā (līdz pat situācijai, kad papīrmalkas produktus tirgū vispār nepieprasīja), faktiskā papildu peļņa no tehnoloģiskās koksnes realizācijas 2016.–2020. gados sasniedza 14,5 miljonus eiro.

Pilnveidos pārdošanas procesu

Izvērtējuma darba rezultātā LVM ir izstrādājusi arī Rīcības plānu turpmākai apaļo kokmateriālu sortimentu pārdošanas procesa pilnveidošanai, lai to padarītu vēl caurskatāmāku, tirgus dalībniekiem paredzamāku un novērstu iespējamus konkurences likumdošanas prasību riskus nākotnē. Rīcības plāns ir balstīts uz ārējo vērtējumu secinājumiem un ierosinājumiem, kā arī uz izvērtējuma laikā vairāk nekā 400 saņemtiem priekšlikumiem no turpat 100 nozares uzņēmumiem. Tāpat tas ietver arī LVM jau agrāk plānotas darbības un ņem vērā uzņēmuma darbības ekonomiskos rādītājus un meža nozares kopējos rādītājus.

(LVM padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāra intereses sapulču starplaikā un pārrauga valdes darbību. Savukārt LVM pārvaldes izpildinstitūcija ir valde, kas pārzina un vada sabiedrības lietas.)

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *