Sāk sabiedrisko apspriešanu

Eiropas Komisija 2020. gada 4. martā iesniedza savu priekšlikumu Eiropas klimata likumiem, lai izveidotu tiesisko regulējumu, lai sasniegtu Zaļā darījuma mērķi, lai Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu klimata neitrāla. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka visas ES iniciatīvas ir saskaņā ar Zaļo iniciatīvu. Sasniedziet mērķus un to, ka visas sabiedrības un ekonomikas nozares darīs savu daļu. Tajā pašā dienā tika sākta Eiropas Klimata pakta sabiedriskā apspriešana.

Par mērķi līdz 2030. gadam

Izmantojot Klimata likumu, Komisija ierosina juridiski saistošu mērķi siltumnīcefekta gāzu neto emisijām līdz 2050. gadam un uzraudzības sistēmu, lai sekotu progresam, lai nodrošinātu, ka Eiropa ir uz ceļa, lai sasniegtu mērķi. Tajā ir arī norādīti nepieciešamie pasākumi, lai sasniegtu 2050. gada mērķi. Šajos pasākumos cita starpā ietilpst priekšlikums par jaunu ES mērķi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai līdz 2030. gadam un prasība dalībvalstīm izstrādāt un īstenot pielāgošanās stratēģijas, lai stiprinātu noturību un samazinātu neaizsargātību pret klimata pārmaiņām.

Pirms uzsākt darbību, Komisijas priekšlikums par klimata tiesībām jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Eiropadomei.

Turklāt Eiropas Komisija uzsāka Eiropas Klimata pakta sabiedrisko apspriešanu ar atgriezeniskās saites periodu līdz 27. maijam. Šīs iniciatīvas mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus un kopienas konkrētās darbībās klimata un vides jomā, izmantojot dažādas aktivitātes. Atsevišķās darbības jomās Komisija varētu sniegt mērķtiecīgu atbalstu, piemēram, izpratnes veidošanu, konsultācijas un, iespējams, finansējumu.  Sākumā Komisija ierosina šādas trīs jomas, kuras varētu saņemt atbalstu: energoefektivitāte ēkās, mazoglekļa mobilitāte pilsētās un iniciatīvas koku stādīšanai, dabas atjaunošanai un pilsētu zaļo zonu izveidošanai. Apspriešanā tika noskaidrota arī iespējamā interese par kopīga zaļā iepirkuma turpināšanu un attīstību ES.

Pēc apspriešanās Komisija izmantos ieguldījumus, lai sagatavotu Klimata paktu, kas tiks uzsākts pirms ANO klimata konferences Glāzgovā (COP26) 2020. gada novembrī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *