Savvaļas vai mājdzīvnieka notriekšana uz ceļa

Skaidrs, ka neviens nevēlas nokļūt negadījumā, kurā iesaistīts savvaļas dzīvnieks. Tomēr realitāte ir skarba, šādas sadursmes notiek katru dienu.

Jautājām Valsts policijai vai transportlīdzekļa vadītājam draud administratīvā vai kāda cita atbildība, ja sadursme ar mājdzīvnieku notikusi ceļa posmā, kurā darbojas brīdinājuma zīme nr. 125 (savvaļas dzīvnieki) un sadursme ar savvaļas dzīvnieku notikusi ceļa posmā, kurā darbojas brīdinājuma zīme nr. 124 (māj- dzīvnieki). Tāpat jautājām vai transporta līdzekļa vadītājam draud atbildība likuma priekšā, ja mājdzīvnieks notriekts ceļa posmā, kurā darbojas brīdinājuma zīme nr. 124 ( mājdzīvnieki) un savvaļas dzīvnieks notriekts posmā, kurā darbojas brīdinājuma zīme nr. 125 (savvaļas dzīvnieki).

Jautājumu ir daudz

Jautājām Valsts policijai, kā pareizi būtu jārīkojas situācijā, kad notikusi sadursme? Vai jāizsauc Valsts policija? Kuros gadījumos nav jāsauc? Vai policija jāsauc gadījumos, kad notriekts neliels dzīvnieks, piemēram ezis, jenotsuns, zaķis, lūsis, bebrs, āpsis, lapsa vai kāds putns? Vai transpotlīdzekļa vadītājam jāsauc policija, ja sadursme notikusi ceļa posmā, kur brīdinājuma zīmes nav izliktas un nedarbojas. Kas pēc sadursmes notiek ar bojā gājušā dzīvnieka līķi? Vai ir atšķirība ja notriekts savvaļas vai mājdzīvnieks?

Policija nesniedz konsultācijas un atbildi

Sākotnējā atbilde pārsteidza. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja pārstāvji savā atbildē norādīja, ka iestāde (Valsts policija) saskaņā ar likumu «Par policiju» nesniedz personām juridiskās konsultācijas par pastāvošo tiesību normu piemērošanu praksē, lai izprastu, ko likumdevējs ir vēlējis reglamentēt. Vienlaicīgi Valsts Policija norādīja, ka uz iesniegumā uzdotajiem jautājumiem par personas rīcību un atbildību notikušajā ceļu satiksmes negadījumā ar meža zvēru (zvēriem), var iepazīties 2015. gada 02. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 279 «Ceļu satiksmes noteikumi», Ceļu satiksmes likumā  un Medību likumā.

Par sadursmi ar dzīvnieku IR  jāziņo policijai

Kad jautājumus Valsts policijai uzdevām atkārtoti, tomēr saņēmām atbildes. Valsts policija savā atbildē norādīja, ka dzīvnieka notriekšana, neatkarīgi no tā, vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks, uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu, un par to ir jāziņo Valsts policijai, pretējā gadījumā, t.i., par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, var tikt piemērots naudas sods saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 63. panta 5. daļu.

Par bīstamību, ka uz ceļa var izskriet savvaļas dzīvnieks, brīdina ceļa zīme Nr. 125 «Savvaļas dzīvnieki» (Ministru kabineta 2015. gada 02.jūnija noteikumi Nr.279 «Ceļu satiksmes noteikumi»), savukārt par bīstamību, ka uz ceļa var atrasties mājdzīvnieks, brīdina ceļa zīme Nr. 124 «Mājdzīvnieki». Lai izvairītos no sadursmes ar dzīvnieku, būtiski ir ievērot atļauto braukšanas ātrumu, īpaši braucot pa mežainiem apvidiem. Iespēja, ka uz braucamās daļas var parādīties savvaļas dzīvnieks, ir visā Latvijas teritorijā, it sevišķi mežmalās, kā arī ceļa posmos, kur ir neliels attālums starp ceļa nomali un kokiem vai krūmiem.

Katrs gadījums, izvērtējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto dalībnieku atbildību (transportlīdzekļa vadītājam vai, piemēram, dzīvnieka vai ganāmpulka īpašniekam), ja ceļu satiksmes negadījums noticis ceļa posmā, pirms kura uzstādīta attiecīgi ceļa zīme Nr.124 vai 125, ņemot vērā apstākļu kopumu, tiek vērtēts individuāli.

Gadījumā, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā notriekts savvaļas dzīvnieks, bet tas vēl ir dzīvs, dzīvnieku nedrīkst aiztikt, jo tas var uzbrukt, mēģinot aizstāvēties, var būt slims vai kā citādi bīstams, savukārt, ja savvaļas dzīvnieks notikuma vietā miris, ir jānovāc tā līķis no braucamās daļas vai jānorobežo notikuma vieta, par notikušo ziņojot Valsts policijai. Tālāk jārīkojas pēc saņemtajiem norādījumiem!

Vienlaicīgi Valsts policija informēja, ka saskaņā ar Medību likumā noteikto, dzīvnieka līķi paturēt nedrīkst, lēmumu par turpmāko rīcību ar dzīvnieka līķi pieņem Valsts meža dienesta amatpersona, saņemot informāciju par sadursmē ar motorizētu transportlīdzekli bojā gājušu medījamo dzīvnieku (Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 «Medību noteikumi» 105. punkts).

Turpmāk par šo tēmu rakstīsim vēl.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *