Rēzeknē skolas iepazīstina ar dabu, mežu

Tā kā vairāk nekā trešdaļu Rēzeknes novada teritorijas klāj meži, tad saprotams, ka lielai daļai šo saimniecību ir arī lielākas vai mazākas meža platības.

Novadā netrūkst arī mazo un vidējo mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumu, tādēļ var pieņemt, ka daudzi tagadējie skolēni pēc gadiem kļūs par sava meža saimniekiem vai arī strādās ar mežistrādi un kokapstrādi saistītās nozarēs, tādēļ novada skolas aktīvi iepazīstina bērnus ar dabu, tostarp – mežu, labprāt iesaistās dažādās vides projektu programmās.

Iesaistītas 12 skolas

Tagad novada izglītības iestādēs tiek īstenots projekts, kurš aptver pat 12 skolas. Kā norāda Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākā speciāliste Terēzija Kruste, Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome 2015. gada 13. martā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu skolu projektiem vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Konkursam viens pretendents drīkstēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Maksimālais finansējums vienam projektam nedrīkstēja pārsniegt 2000 eiro. Svarīgi atzīmēt, ka visās atbalstāmajās aktivitātēs ir jābūt iesaistītiem skolēniem.

Par dabu mācīsies dabā

Kā informē T. Kruste, Adamovas speciālā internātpamatskola un Audriņu pamatskola īsteno projektu, kurā paredzēta brīvdabas mācību klases izveide izglītības iestādes teritorijā – brīvdabas mācību klase ar puķu dobēm un dekoratīviem krūmiem.

Verēmu pamatskola projekta «Putnu pilsētiņa» ietvaros izgatavos putnu būrīšus un barotavas, kā arī uzstādīs informatīvos materiālus zem katra putnu būrīša.

Feimaņu pamatskola realizē projektu «Pašā dabas viducī», to īstenojot tiks labiekārtota skolēnu nodarbību un atpūtas vieta sporta laukumā, ko varēs izmantot arī kā brīvdabas klasi, iekārtotas puķu dobes, iestādīti dekoratīvie kociņi.

Tiskādu vidusskola realizē projektu «Dabas izziņas taka pie Tiskādu vidusskolas», kur tiks izveidota 700 metrus gara dabas taka, uzstādīts informācijas stends ar dabas takas plānu, izveidota vieta āra nodarbībām – lapene ar tāfeli. Gaigalavas pamatskolas struktūrvienība Rikavas pamatskola realizē projektu «Krāsu prieks». Projekta gaitā tiks izgatavoti un uzstādīti krēsli brīvdabas mācību klasei, izveidotas trīs tematiskās puķu dobes – baltā, dzeltenā un rozā, izgatavoti un uzstādīti putnu būrīši un ziemas periodā – barotavas putniem. Gaigalavas pamatskolas projekta «Pētīsim dabā» gaitā tiks ierīkota brīvdabas mācību klase no koka konstrukcijām āra nodarbību organizēšanai, iegādāts aprīkojums – pārnēsājamie mikroskopi un cits.

Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola realizē projektu «Dabas pieminekļa «Laizānu parks» vides un dabas resursu izpēte», kur dabas zinību skolotāju un ekspertu vadībā tiks izpētīta parka teritorija, veikta parka stādījumu inventarizācija un sugu noskaidrošana, izveidota parka objektu karte, veikta putnu inventarizācija, sagatavojot izplatītāko putnu sugu sarakstu ar attēliem un aprakstiem, noteiktas izplatītākās ķērpju, sūnu sugas, organizētas divas interaktīvas nodarbības skolēniem, uzsākti pētījumi par sūnu un ķērpju biomonitoringu, izveidoti četri mācību izglītojošie materiāli, veikta parka šā brīža un parka atjaunošanas procesa vizuālā dokumentēšana, papildināta skolas materiāli tehniskā bāze.

Kaunatas vidusskola realizē projektu «Vide – mūsu mājas», kur tiks rīkoti izglītojoši semināri par pareizu atkritumu šķirošanu, pārgājieni, ekskursijas, izveidota dabas taka ar norādēm, soliņiem, laipām.

Jaunstrūžānu pamatskola realizē projektu «Ieraugi dabu». Sadarbībā ar Dricānu vidusskolu notiks radošās darbnīcas. Kopīgi ar floristi tiks apzaļumota un labiekārtota skolas teritorija.

Dricānu vidusskolas projekta «Zaļās klases kompleksa ierīkošana Dricānu vidusskolas teritorijā» ietvaros tiks ierīkota 15 metrus gara sajūtu taka no dabas materiāliem – zīlēm, kastaņiem, čiekuriem, sagrieztām niedrēm, sūnām un citiem, ierīkota ugunskura vieta, koka lapenē tiks izstādīts transformējamais koka galds, ko pielietos skolēnu grupu darbam, ierīkots saules pulkstenis.

Un vēl Maltas speciālā internātpamatskola realizē projektu «Mācību takas izveide», kur tiks izveidota mācību taka dabas objektu izzināšanai, izveidota dabas takas karte un izglītojošie materiāli par takā iekļautajiem dabas objektiem.

Projektiem piešķirtais finansējums ir no 1200 līdz 2000 eiro. Pašu skolēnu iesaistīšanās praktiskajos projektu īstenošanās darbos veicina to, lai viņi izaugtu par čakliem savas zemes saimniekiem, kas kārtīgi apsaimniekos novada laukus un mežus.

Āris Upenieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *