«Pūpoliem» piecu gadu jubileja

 

Vecumnieku, Neretas un Jaunjelgavas novadā esošajā mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» izglītojoši pasākumi par vidi saudzējošu un efektīvu meža īpašuma apsaimniekošanu notiek jau piecus gadus.

Ideja par nepieciešamību Sēlijā izveidot demonstrējumu teritoriju (MDT) pieder mežsaimniecības konsultantei Jekaterinai Blauai. Pirmais seminārs «Pūpolos» notika 2011. gada 22. oktobrī, kuru apmeklēja vairāk nekā 30 interesenti. Pastiprināta uzmanība pievērsta meža apsaimniekošanai ar izlases, pakāpeniskajām un kopšanas cirtēm, kā arī meža nozares aktualitātēm. Mežā izveidoti demonstrējumu objekti, kuros interesentiem ir iespēja iepazīties ar meža attīstību pēc mežsaimnieciskās darbības. Piecu gadu laikā notikuši 18 bezmaksas izglītojoši pasākumi, kurus apmeklējuši vairāk nekā 500 interesenti – skolēni, studenti, meža īpašnieki un citi. Semināros lekcijas lasījuši kompetenti speciālisti no Meža konsultāciju pakalpojumu centra, Pasaules Dabas Fonda, Latvijas valsts mežzinātnes institūta «Silava», Vecumnieku novada pašvaldības, meža īpašnieku apvienības «Bārbele», SIA «Manta», A/S «Sadales tīkls» un citām organizācijām. Daudzi no pasākumiem atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos, arī «Meža Avīzē».

Izglītojoši semināri demonstrējumu teritorijā plānoti arī turpmāk. 2016. gada aprīlī norisinājās «Meža dienu» pasākums, kurā Mazzalves pamatskolas audzēkņi un pedagogi iepazinās ar nekailciršu mežsaimniecības praksi un piedalījās īpašuma robežzīmju – kupicu, atjaunošanas darbos. Augustā notika otrs pasākums, kurš bija veltīts ES atbalstam un dabas aizsardzības prasībām mežā. Izglītojoši pasākumi plānoti arī turpmāk.

Oktobrī plānots seminārs – atvērto durvju diena

Tuvākais pasākums, seminārs – atvērto durvju diena notiks sestdien, 2016. gada 22. oktobrī. Tā sākums pulksten 10:00. Pasākuma teorētiskajā daļā tiks runāts par ES atbalstu meža īpašniekiem, izlases ciršu pamatprincipiem un tuvākajos gados plānoto, Latvijas biotopu kartēšanu. Būs arī lekcija par efektīvu neliela meža īpašuma apsaimniekošanas pamatprincipiem. Tāpēc sevišķi gaidīti cilvēki, kuri par meža īpašniekiem kļuvuši nesen un sper pirmos soļus meža apsaimniekošanā. Semināra otrajā daļā paredzēta apsaimniekotu meža nogabalu apskate dabā un diskusija ar «Pūpolu» īpašniekiem. Plašāka informācija atrodama mājas lapā: www.draugiem.lv/pupoli

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *