Projektā noskaidros invazīvās sugas mežos

Projektā «Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija» (LIFE- IP LatViaNature) uzsākta vērienīga privāto meža īpašnieku aptaujāšana par invazīvajām sugām. Aptaujā aicināti arī piedalīties privāto zemju īpašnieki, kuru teritorijās ir ieviesusies kāda no invazīvajām sugām. Viena no populārākajām kokaugu invazīvajām sugām ir vārpainā korinte (Amelanchier spicata),  ošlapu kļava (Acer negundo L.), baltā apse (Populus alba L.). Spožā klintene (Cotoneaster lucidus). Bez invazīvajām koku sugām mežos ir sastopami arī invazīvie augi. Protams, visatpazīstamākais, ar ko cīnās mežsaimnieki, ir Sosnovska latvānis. Bieži sastopama ir arī puķu sprigane (Impatiens glandulifera). Meža ainavā Latvijā ir sastopama arī Kanādas zeltgalvīte (Solidago canadensis). No augiem mežos vēl plaši sastopama ir daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllus), sīkziedu sprigane (Impatiens parviflora), dziedzerstublāja kazroze (Epilobium adenocaulon) u. c. Lai apzinātu invazīvo sugu izplatību Latvijas teritorijā, ikviens aicināts ziņot par tām un aizpildīt aptaujas anketu.  Aptauja norisināsies līdz 2021. gada decembrim, anketas aizpildīšanai nepieciešamas aptuveni 30 minūtes, tā pieejama tiešsaistē  https://bit.ly/invazīvās-augu-sugas_aptauja kā ari sazinoties ar MKPC darbiniekiem. Rezultāti tiks publicēti LIFE Integrētā projekta LatViaNature tīmekļvietnē 2022. gada pavasarī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *