Privātajos mežos – ciršanas rekords

2018. gadā faktiski izcirstais koksnes apjoms ir 12,59 miljoni kubikmetru, no kuriem 5,93 milj. m³  jeb 47,1% iegūti    valsts   mežos un 6,66 milj. m³  jeb 52,9% pārējos mežos (privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos).

2018. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopā nocirstās koksnes apjoms ir par 1,15 milj. m³ vairāk. Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir par 0,18 milj. m³ lielāks kā pagājušajā gadā, bet pārējos mežos tas ir palielinājies par 0,97 milj. m³ un sasniedzis pēdējos desmit gados lielāko izcirstās koksnes apjomu. Valsts mežos ir izcirsts par 0,73 milj. m³ mazāk kā pārējos mežos.

Valsts mežos maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu nosaka 2015. gada 16. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 718, savukārt koku ciršanas kārtība pārējos mežos ir noteikta Meža likumā. Par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 1. februārim ir jāiesniedz pārskats Valsts meža dienestam. Izplatītākais mežsaimnieciskās darbības veids ir koku ciršana, jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana. Pārskatos uzrādītā informācija  par faktiski izcirsto koksnes daudzumu tiek  fiksēta Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (Meža valsts reģistrā).

Avots: Valsts meža dienests

Viens Komentārs par Privātajos mežos – ciršanas rekords

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *