Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā».

Atbalsta pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni €. Atbalstam iespējams pieteikties trīs apakšpasākumos:

1) Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» var pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni €. Piektā kārta norisināsies no 2017. gada 10.novembra līdz 2017. gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni €.

2) Apakšpasākumā «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši €.

3) Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni €.

Vasaras sākumā izdotajos noteikumos Nr. 455 «Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» īstenošanai» tika izdarīti grozījumi, saskaņā ar kuriem turpmāk pasākumu īstenošanas vieta būs visa Latvijas teritorija (nevis Latvijas lauku teritorija kā bija noteikts iepriekš).

Tāpat grozījumi paredz, ka, realizējot apakšpasākuma «Meža ieaudzēšana» aktivitātes, varēs izmantot stādāmo materiālu ar kategoriju «ieguves vieta zināma». Izņēmums ir priede. Veicot mežaudzes atjaunošanu vai ieaudzēšanu, jāizmanto stādāmais materiāls, kas ražots atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža reproduktīvo materiālu, tas nozīmē, ka priedei kategorija «ieguves vieta zināma» nederēs. Jāņem vērā, ka, valdošajai sugai izmantojot šīs kategorijas stādāmo materiālu, atbalsta intensitāte būs 60%, nevis 70%.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā «Atbalsta veidi» – «Projekti un investīcijas». Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Lauku atbalsts dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *