Pieejamas kompensācijas

Sugu un biotopu aizsardzības likums nosaka, ka migrējošiem dzīvniekiem un putniem jānodrošina netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas sezonas laikā, jāievieš saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus.

MK noteikumi Nr. 353 «Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai» paredz, ka zemes īpašnieki var saņemt kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem. Kompensācijas izmaksā Dabas aizsardzības pārvalde,  to izmaksām paredzētais finansējuma apmērs par 2016.–2019. gadu ir 291 374 eiro.

Avots: likumi.lv, Latvijas Vēstnesis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *