Pēdējo četru gadu laikā Latvijā attīstīta atbildīga un ilgtspējīga mežsaimnieciskā darbība

Zemkopības ministra Kaspara Gerharda vadībā no 2019. līdz 2022. gadam Latvijā attīstīta atbildīga un ilgtspējīga mežsaimnieciskā darbība.

Uz meža nozarē paveikto un sagaidāmajiem izaicinājumiem zemkopības ministrs atskatījās, trešdien, 2022. gada 23. novembrī Ogrē, uzrunājot «Mežsaimniecības konferences meža īpašniekiem 2022» dalībniekus.

Mežs nav tikai ienākumi

«Meža nozare ir viens no Latvijas tautsaimniecības stūrakmeņiem, kas jau izsenis balstījis valsts ekonomiskās, sociālās un vides intereses. Nozare, kas balstās vietējos dabas resursos un mūsu profesionāļu zināšanās. Mežs nav tikai ienākumi tā īpašniekiem – privātiem un valstij, tās ir darba vietas cilvēkiem reģionos, sekmējot visas valsts līdzsvarotu attīstību. Sagaidāms, ka tuvākajos gados meža nozare saskarsies ar vairākiem izaicinājumiem, kas saistīti gan ar ģeopolitiskiem notikumiem, gan ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanu. Šos izaicinājumus varēsim pārvarēt tikai ciešā dialogā un sadarbībā ar meža nozares pārstāvjiem,» atzīmē K. Gerhards.

Paveiktais

• Latvijas meža nozare sniedz būtisku devumu Latvijas tautsaimniecībā – 2021. gadā tie bija 6,5% no mūsu valsts iekšzemes kopprodukta. Meža nozare turpina izlīdzināt Latvijas importa / eksporta bilanci – 2021. gadā meža nozares produkcijas eksporta apjoms gandrīz trīs reizes pārsniedza importu un palielinājās par vairāk nekā 1,1 miljardu EUR (40,9%), salīdzinot ar 2020. gadu.

• Jāatzīmē nacionālās meža monitoringa sistēmas attīstība, nodrošinot valsts bāzes finansējumu zinātniski pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides, t.sk. meža bioloģiskās daudzveidības, stāvokli valstī un izmaiņu novērtējumu nacionālā līmenī. Tādējādi tiek nodrošināti gan mežsaimniecības un kokrūpniecības, gan ar meža nozari saistīto nozaru – lauksaimniecības, enerģētikas, būvniecības u.c. attīstībai nepieciešamie dati.

• Veiktās izmaiņas Meža likumā dod pamatu meža inventarizācijas datu publiskošanai un iespēju meža apsaimniekošanas vajadzībām saņemt iestāžu rīcībā esošo informāciju.

• Pabeigts darbs arī pie grozījumiem Medību likumā, mazinot medījamo dzīvnieku postījumus, ceļot medību efektivitāti – samazinot platības, kurās medības ierobežotas, paplašinot medību ieroču klāstu, kā arī novēršot ar informācijas ieguvi konstatētās problēmas.

• 2022. gada jūnijā, operatīvi reaģējot uz energoresursu krīzi, veiktas nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, izlīdzinot galvenās cirtes caurmēra parametrus ar tuvējām kaimiņu valstīm. Tādējādi Latvijā radīti līdzvērtīgas konkurences nosacījumi meža apsaimniekošanai un iespēja meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem elastīgāk pieņemt lēmumu par koksnes laišanu tirgū. Prognozējams, ka šādi izdosies kompensēt koksnes resursu samazinājumu, pārtraucot apaļkoku importu no Krievijas un Baltkrievijas.

• Izmantojot ES Lauku attīstības programmas atbalstu, četru gadu laikā veikta meža ieaudzēšana 4093 ha platībā un atjaunotas mežaudzes pēc meža ugunsgrēkiem 1526 ha platībā. Tāpat 41 141 ha platībā veikta jaunaudžu kopšana un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa.

•  Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskajā plānā 2023.–2027. gadam, kuru Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šī gada 11. novembrī, iekļauti arī pasākumi meža nozarei, paredzot ieguldījumus ilgtspējīgai mežsaimniecībai, kas ietver atbalstu jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu nomaiņai. Šie pasākumi meža īpašniekiem jau ir labi zināmi un tika aktīvi izmantoti jau līdzšinējā periodā un meža īpašnieki tos atzinuši par svarīgiem meža apsaimniekošanā arī turpmāk.

• Meža īpašniekiem arī turpmāk būs pieejams atbalsts kompensāciju veidā par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, turklāt šim atbalstam būs palielināta likme. Tas ir solis tuvāk pēc iespējas taisnīgāku kompensāciju ieviešanai īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Pēdējo gadu dati liecina, ka pieaug platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem, arī privātajā mežā. Kompensācijās par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijā ik gadu tiek izmaksāti vairāk nekā 4 milj. eiro.

• KLP Stratēģiskajā plānā paredzēts arī nozīmīgs atbalsts, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidošanu, tādējādi Latvijas meža īpašnieki būtu izglītoti un zinoši.

• Pēdējo četru gadu laikā Latvijā tiek turpināta ilgtspējīga un atbildīga valsts meža apsaimniekošana. AS «Latvijas valsts meži» turpina investēt, lai nodrošinātu ar kvalitatīviem koku stādiem gan valsts meža atjaunošanu, gan citus meža īpašniekus. 2021. gadā atklāta LVM Mežvidu kokaudzētava Kalsnavā, kur apvienota ilggadēja kokaudzētavu pieredze un pasaulē modernākās stādaudzēšanas tehnoloģijas.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *