Ogres tehnikums – pieaugušo izglītības īstenotājs sadarbībā ar nozares uzņēmējiem

Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad varam atskatīties uz paveikto, pateikt «Paldies» visiem atbalstītājiem un kalt nākotnes ieceres, dodoties pretī nākotnei.

Šobrīd, kad jau otro reizi gada laikā īstenojam mācību procesu attālināti, mums katram jāsaprot, ka dzīvojam pasaulē, kur ikvienā brīdī var notikt kas neparedzams.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā mācības uzsāk vairāk kā 500 pieaugušie

Procesu digitalizācija un globalizācija rada vēl nebijušas novitātes un liek pielāgoties, mainīties, savukārt jauni rīki veicina personalizāciju, iesaistīšanos un paplašina piekļuvi globālajai telpai. Vienīgais, par ko varam būt droši, – izmaiņas nākotnē notiks ātrāk un negaidītāk. Tas nozīmē, ka mums ir  jāiemācās ātri  pielāgoties jaunai situācijai un jāturpina mācīties.

Lai saglabātu konkurētspēju un iekļautos mainīgajā darba tirgus pieprasījumā, lielu uzmanību savai profesionalitātei pievērš ne tikai pieaugušais izglītojamais, bet arī Ogres tehnikums un sadarbības partneri. 

Jau piekto reizi Ogres tehnikums ar Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci»  atbalstu aicina mācīties pieaugušos. Ziemassvētku gaidīšanas laikā mācības Ogres tehnikumā uzsāk vairāk kā 500 pieaugušie, kuri vēlas iegūt profesionālo kvalifikāciju vai pilnveidot savas zināšanas mežsaimniecības, kokizstrādājumu, būvdarbu un lauksaimniecības jomā: mežsaimniecības tehniķis, biškopis, kokkopis/arborists, namdaris, mēbeļu galdnieks, datorizētu kokapstrādes iekārtu operators, apgūstot profesionālās tālākizglītības programmas,  meža atjaunošanas, kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības un ainavu arhitektūras, teritorijas plānošanas jomā, apgūstot profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Īstenojot pieaugušo izglītību, jo īpaši nozīmīga ir sadarbība ar nozares profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kuri aktīvi iesaistās teorētisko priekšmetu un praktisko mācību īstenošanā, sniedz neatsveramu atbalstu, lai nodrošinātu augstus rezultātus.

«Paldies» ilggadējiem sadarbības partneriem

Ogres tehnikuma kolektīvs ir pateicīgs saviem ilggadējiem sadarbības partneriem SIA «Dižozols Plus» par sadarbību, nodrošinot datorizētu kokapstrādes iekārtu operatora profesijas apguvi, SIA «Domus Eco» par sadarbību, nodrošinot namdara profesijas apguvi, SIA «Quercus LV» un biedrībai «ISAAKK», nodrošinot kokkopja/arborista profesionālās kvalifikācijas apguvi, Latvijas Biškopības biedrībai un Ogres novada Biškopības biedrībai un Latvijas biškopjiem, nodrošinot biškopja profesijas apguvi, AS «Latvijas valsts meži», SIA «Rīgas meži», SIA «VMF Latvia», SIA «Ošukalns», SIA «ASP Plus» un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātei   par sadarbību, nodrošinot ar mežsaimniecības jomu saistītu izglītības programmu īstenošanu, biedrībai «Latvijas Ainavu arhitektu asociācija», nodrošinot ainavu arhitektūras, teritorijas plānošanas izglītības programmu īstenošanu, izstāžu kompleksam «Rāmava» par sadarbību, sekmējot profesionālās izglītības publicitāti un konkurētspēju.

«Paldies» par atbalstu ar mežsaimniecības programmu mācību procesa nodrošināšanā

Pēdējo gadu laikā Ogres tehnikumam ir bijusi iespēja jaunā līmenī izveidot veiksmīgu sadarbību ar tādiem uzņēmumiem kā SIA «Intrac Latvija», SIA «Baltic Agro Machinery», SIA «Haitek Latvia»,  SIA «RAIRU» un SIA «Grantiņi1» ar mežsaimniecības jomu saistītu programmu mācību procesa nodrošināšanā, ar SIA «AVOTI», kokizstrādājumu izgatavošanas jomā, sadarbībā izstrādātas un aktualizētas profesionālās izglītības un prakšu programmas. Saņemam no uzņēmējiem arī materiālu atbalstu, uzņēmēji nodod Ogres tehnikumam lietošanā jaunākās paaudzes meža mašīnu demo versijas  praktisko mācību īstenošanai.

Pieaugušo izglītojamo mācību prasības ir unikālas, tāpēc patiesais Ogres tehnikuma iedvesmotājs ir ikviens uzņēmējs, kurš ir gatavs iesaistīties, kopā īstenot arvien izaicinošākus projektus un motivē nepadoties, jo tikai kopā varam nodrošināt, ka sniegtais izglītības pakalpojums ir efektīgs!

Ilze Brante, OT direktore

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *