Tīmekļa vietnes mezaavize.lv lietošanas noteikumi

 • Darbību tīmekļa vietnē www.mezaavize.lv  uztur un koordinē SIA Kaldupes, Vienotais reģ. Nr. 40203039282, juridiskā adrese: Gāles iela 5 – 2, Rīga, LV-1015.
 • Tīmekļa vietnes mezaavize.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto mezaavize.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu tīmekļa vietnē mezaavize.lv, kas turpmāk šo noteikumu tekstā visi tiks apzīmēti kā lietotāji.

Autortiesības

 • mezaavize.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura mezaavize.lv publicēto materiālu, programmu vai kodu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez mezaavize.lv rakstiskas atļaujas.
 • Ja rakstiska atļauja no mezaavize.lv ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz mezaavize.lv un jāpievieno mezaavize.lv logo.

Materiālu publiskošana

 • mezaavize.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs mezaavize.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 • Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas mezaavize.lv rezultātā.
 • Tīmekļa vietnē mezaavize.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus) un komentārus, kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
materiālus un komentārus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
materiālus un komentārus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu, jebkura veida diskrimināciju vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
datus, kas var saturēt datorvīrusus vai arī datus, kas var saturēt kaitīgas komponentes.
mezaavize.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi mezaavize.lv.

 • Iesūtot vai publicējot informāciju vai materiālus mezaavize.lv, lietotājs nodod mezaavize.lv rīcībā visas autortiesības šīs informācijas vai materiālu izmantošanā. Informācijas un materiālu iesūtītājam nav tiesību pieprasīt atlīdzību no mezaavize.lv par šīs informācijas vai materiālu izmantošanu, publicēšanu, izplatīšanu.
 • Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus mezaavize.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos mezaavize.lv lietošanas noteikumus, lietotājs vienlaicīgi izsniedz mezaavize.lv neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj mezaavize.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis tīmekļa vietnē mezaavize.lv.
 • mezaavize.lv nav atbildīga par mezaavize.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem, komentāriem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.
 • mezaavize.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām mezaavize.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. mezaavize.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar mezaavize.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 • lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu mezaavize.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret mezaavize.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu.
 • mezaavize.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru lietotāja ievietoto informāciju.

Citi noteikumi

 • Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveidojis lietotāja kontu tīmekļa vietnē mezaavize.lv vai nav.
 • Lietotājs nedrīkst veikt nekādas darbības, kas būtu vērstas pret mezaavize.lv datu sistēmas drošību.
 • Lietotājs nedrīkst veikt mezaavize.lv sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piemēram, robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
 • Tīmekļa vietnes mezaavize.lv lietošanas noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, nesaskaņojot ar mezaavize.lv, tiek uzskatīta par mezaavize.lv sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību normām par personas datu aizsardzību.
 • mezaavize.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par jebkādām lietotājiem vai trešajām personām radītām tiesiskajām sekām, zaudējumiem vai neērtībām, kas iestājušās vai var iestāties saistībā ar informācijas saturu, mezaavize.lv darbību vai nepieejamību.
 • Ievietojot savu informāciju mezaavize.lv, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu.
 • mezaavize.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas mezaavize.lv.
 • Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām, pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.