Distances līgums

  1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA ‘”Kaldupes” un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
  2. Tīmekļa vietni www.mezaavize.lv, kas turpmāk šo noteikumu tekstā tiks apzīmēta ar mezaavize.lv, uztur un administrē SIA ‘”Kaldupes”, Vienotais reģistrācijas Nr. 40203039282, juridiskā adrese: Gāles iela 5 – 2, Rīga, LV-1015, e-pasts: info[@]mezaavize.lv (turpmāk tekstā – Meža Avīze).
  3. Meža Avīze nodrošina informācijas pakalpojumu sniegšanu tīmekļa vietnē mezaavize.lv (turpmāk tekstā – tīmekļa vietne).
  4. Lietotājam ir iespēja saņemt tīmekļa vietnē mezaavize.lv piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro.
  5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no tīmekļa vietnē mezaavize.lv piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Meža Avīze nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
  7. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  8. Noteikumi ir pieejami tīmekļa vietnē mezaavize.lv.
  9. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem tīmekļa vietnes mezaavize.lv lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
  10. Meža Avīzei ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas tīmekļa vietnē mezaavize.lv.