Noteikts meža ugunsnedrošā laikposma sākums

Valsts meža dienests ar 26. aprīli noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Meža ugunsgrēki aktuāli arī šajā pavasarī

Līdz ar sausajiem laika apstākļiem šī gada aprīlī, strauji palielinājās uguns skartā meža zemju platība. Meža ugunsgrēki notika gandrīz katru dienu un Valsts meža dienesta darbiniekiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem bija darba pilnas rokas. Līdz ar vēsākiem un mitrākiem laika apstākļiem maija sākumā, ugunsgrēku skaits samazinājās. Publiski pieejamā informācija liecina, ka šogad līdz 24. aprīlim uguns skārusi 181 hektāru meža zemes, no kurām 74,7 hektāri bijušas jaunaudzes.

Meža īpašnieka pienākumi

Pārsvarā ugunsgrēki meža zemēs sākas no nenodzēsta ugunskura vai degošas kūlas, tajā skaitā autoceļu nodalījuma joslā. Neskatoties uz brīdinājumiem, daudzi cilvēki ļoti vieglprātīgi izturas pret ugunsdrošības jautājumiem. Meža īpašnieka pienākums ir gādāt par to, lai visi ceļi ir izbraucami. Tāpēc tie regulāri jāapseko un ja nepieciešams, jāatbrīvo no kritušiem kokiem. Ja meža darbu laikā radušās risas, tās jāizlīdzina. Ugunsgrēka gadījumā katra minūte ir svarīga, sevišķi ja deg jaunaudzes, kur iespēja aiziet bojā jaunajiem kociņiem ir lielāka. Sākoties dzēšanas darbiem, meža īpašniekam dzēsējiem būtu jānorāda uz tuvāko un pieejamāko ūdens ņemšanas vietu. Nekas nedrīkst traucēt dzēsēju darbi. Kad ugunsgrēks meža zemēs ir nodzēsts, Valsts meža dienests sastāda aktu un poligonu nodod īpašniekam, kurš turpina ugunsgrēka vietas regulāru uzraudzību. Vislabāk, ja tas notiek līdz sākas lietus. Tāpēc labi, ja zemes īpašnieka ekipējumā ir asa lāpsta ar kuru degošajās vietās uzbērt augsni. Poligona uzraudzības darbos var palīdzēt arī speciālās ūdens somas ar smidzinātāju. Noderīgs instruments var būt arī asa mačete, gadījumiem, ja nepieciešams nocirst kādu zaru vai nelielu koku. Svarīgi, lai mežniecībā atrodami zemes īpašnieku kontakti. Reizēm tālruņu numuri tiek mainīti. Ja tā noticis, tad būtu labi par to informēt Valsts meža dienestu, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Būsim uzmanīgi dabā lietojot uguni!

 Uzturoties mežos un purvos,  aizliegts:

• nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus; • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas; • atstāt ugunskurus bez uzraudzības; • dedzināt atkritumus; • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem; • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecības, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *