Noslēgusies Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanas 1. kārta

Kopējais 1. kārtā pieejamais finansējums bija teju 17 miljonu eiro apmērā. Kopumā 1. kārtā projektiem tika sadalīti 34% no pieejamā finansējuma, kas sastāda teju 6 miljonus eiro.

Būtisks atbalsts

Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu atbalsta intensitāte variē 60% vai 100% apmērā, ņemot vērā veicamās aktivitātes mērķi. Tas ir būtisks atbalsts ikvienam meža īpašniekam, tādējādi samazinot īpašnieku finansiālo slogu.

Veicot ieguldījumus ilgtspējīgā mežsaimniecībā, meža īpašnieki var palielināt meža vērtību ilgtermiņā. Tāpat ieguldījumi ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā veicina bioloģisko daudzveidību, kas ir būtisks ilgtermiņa meža vērtības aspekts.

Pieteikumu izvērtēšana

Iesniegto projektu izvērtēšana tika veikta, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos aprakstītos atlases kritērijus. Tālāk tie sekojoši tika sarindoti pēc iegūto punktu skaita. Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, abās intervencēs ir 30 punktu.

Svarīgi atzīmēt, ka 10 punktus projektu vērtēšanā piešķir mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem. Izziņu par biedra statusu MPKS «Mežsaimnieks» biedriem, iesniedzot pieteikumu, iespējams saņemt bez maksas.

Eiropas Savienības finansējuma projektu iesniegšanas 2. kārta

Lai arī 1. kārta ir noslēgusies, šogad iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Savienības finansējumam būs iespējams vēlreiz. Sagaidāms, ka rudenī tiks izsludināta projektu iesniegšanas 2. kārta. Jau šobrīd norit darbs pie 2. kārtas noteikumu izstrādes un atbalsta apjoma noteikšanas, kas varētu būt lielāks nekā 1. kārtā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *