Mudina EP deputātus uzņemties vadošo lomu klimata jomā

Vides aktīviste Grēta Tūnberga ar Eiropas Parlamenta Vides komitejas deputātiem pārrunājusi ES plānus, kā risināt ārkārtas situāciju klimata jomā.

Vides aktīviste no Zviedrijas Grēta Tūnberga apmeklēja Eiropas Parlamentu, lai apspriestu Klimata akta priekšlikumu, kura mērķis ir panākt, lai ES līdz 2050. gadam kļūtu par oglekļa ziņā neitrālu kontinentu.

Uzstājoties EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā (ENVI), Grēta Tūnberga kritizēja priekšlikumu kā nepietiekamu: «ES ir jāuzņemas vadošā loma. Jums ir morāls pienākums to darīt, un jums ir unikāla ekonomiska un politiska iespēja kļūt par īstu līderi klimata jomā. Jūs paši pasludinājāt ārkārtas situāciju klimata un vides jomā. Jūs teicāt, ka tas ir eksistenciāls drauds. Tagad ar darbiem ir jāpierāda, ka jūs tiešām tā domājat.»

Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot «uz zinātnes atziņām pamatotu virzību». «Jebkurš cits ceļš ir padošanās,» sacīja Grēta Tūnberga. «Šis klimata akts nozīmē padošanos, jo daba nekaulējas, un nav iespējas noslēgt darījumus ar fiziku.»

Stādot priekšā klātesošiem Grētu Tūnbergu, Vides komitejas priekšsēdētājs Paskāls Kanfins (Pascal Canfin) sacīja: «Ikvienam šajā procesā ir atvēlēta sava loma. Esmu cieši pārliecināts, ka mums ir nepieciešama mūsu jauniešu enerģija. Sabiedrība netiek pārveidota un neviena sabiedrība nevar reaģēt uz tāda veida izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies klimata jomā, ja netiek ņemta vērā mūsu jauniešu radītā enerģija. Un jūs to iemiesojat.»

Par Klimata aktu

Eiropas Komisijas ierosinātais Klimata akts ir Eiropas zaļā kursa nākotnes svarīga sastāvdaļa. Lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitrālu Eiropas ekonomiku un sabiedrību, dalībvalstīm jāpanāk radīto oglekļa emisiju apjoma samazināšanu, galvenokārt samazinot emisijas, investējot videi draudzīgās tehnoloģijās un aizsargājot dabisko vidi. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka oglekļa neitralitātes mērķa sasniegšana tiks sekmēta visos līmeņos: ES politikas jomās, ekonomikas nozarēs un sabiedrībā. Pirms iesniegtais likumdošanas priekšlikums varēs stāties spēkā, tas būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei.

www.europarl.europa.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *