Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi līdz 1. septembrim

No 2023. gada 1. jūlija līdz 1. septembrim izsludināti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi vērtīgajās egļu audzēs visā Latvijas teritorijā.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ekspertu darba grupas izvērtējumu, un tas nosaka nepieciešamību turpināt mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus, kas bija spēkā no 1.aprīļa līdz 30. jūnijam, saistībā ar  egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos.

Notikusi kaitēkļa strauja savairošanās

Ekspertu darba grupas izvērtējums balstīts uz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitoringa informāciju un informāciju par konstatēto straujas meža kaitēkļa – mizgrauža savairošanās risku. Vērā ņemta arī Valsts meža dienesta (VMD) informācija par izsniegtajiem sanitārajiem atzinumiem.

Ekspertu darba grupu pārstāv institūta «Silava», Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Latvijas universitātes, Valsts augu aizsardzības dienesta, akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži», Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas meža nozares eksperti.

Valdība 27. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus meža aizsardzības noteikumos, nosakot, ka lēmumu par meža kaitēkļu masveida savairošanās vai slimību izplatīšanās situācijas noteikšanu, saimnieciskās darbības ierobežojumus un īstenojamos pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai apturētu to izplatīšanos, turpmāk pieņems VMD ģenerāldirektors,  pamatojoties  uz Meža likuma  27. panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 27.06.23. noteikumu Nr. 348 « Meža aizsardzības noteikumi» 13., 14. un 18. punktu. Ar VMD ģenerāldirektora rīkojuma saturu var iepazīties Latvijas Republikas oficiālajā izdevējā Latvijas Vēstnesis.

Pamatā noteikti līdzīgi mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgo egļu audžu aizsardzībai, kādi tie bija spēkā no 1.aprīļa līdz 30. jūnijam. Vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzības zonas ir atspoguļotas valsts informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs. Piekļuve sistēmai iespējama, izmantojot portāla latvija.lv autentifikācijas rīkus.

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus apsekot savas egļu mežaudzes, jo tikai tādejādi var konstatēt kaitēkļu savairošanos konkrētajā mežaudzē, veikt bojāto koku ciršanu, saņemot VMD apliecinājumu koku ciršanai.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *