Mežpārkāpumi par 1,72 milj.EUR

DSC_6387-cv

Valsts meža dienesta darbinieki kopumā ir sastādījuši 1586 mežpārkāpumu protokolus.

Par to liecina VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Juridiskās daļas vecākā referenta Anda Bušmaņa sniegtā informācija, apkopojot datus par visām virsmežniecībām.

No tiem 1010 ir administratīvo pārkāpumu protokoli, bet visos pārējos 576 gadījumos pārkāpumi jau ir bijuši krietni nopietnāki, kas kvalificēti kā noziedzīgi nodarījumi un materiāli ir nosūtīti Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai. Rezultātā ir uzsākti 324 kriminālprocesi.

Reģionos atšķirīgi

Austrumlatgales virsmežniecībā sastādīti 111 protokoli, tajā skaitā 56 administratīvie, 55 gadījumos materiāli nosūtīti policijai, ierosināti 19 kriminālprocesi.

Dienvidkurzemes virsmežniecībā: 216 protokoli, 143 – administratīvie, policijai nosūtīti – 73, ierosināti kriminālprocesi – 38.

Dienvidlatgales virsmežniecībā: 184 protokoli, 119 – administratīvie, policijai nosūtīti – 65, ierosināti kriminālprocesi – 30.

Centrālvidzemes virsmežniecībā: 93 protokoli, 58 – administratīvie, policijai nosūtīti – 35, ierosināti kriminālprocesi – 13.

Rīgas reģionālajā virsmežniecībā: 200 protokoli, 133 – administratīvie, policijai nosūtīti – 67, ierosināti kriminālprocesi – 62.

Sēlijas virsmežniecībā: 67 protokoli, 48 – administratīvie, policijai nosūtīti – 19, ierosināti kriminālprocesi – 19.

Zemgales virsmežniecībā: 130 protokoli, 14 – administratīvie, policijai nosūtīti – 116, ierosināti kriminālprocesi – 43.

Ziemeļaustrumu virsmežniecībā: 192 protokoli, 152 – administratīvie, policijai nosūtīti – 40, ierosināti kriminālprocesi – 33.

Ziemeļkurzemes virsmežniecībā: 100 protokoli, 56 – administratīvie, policijai nosūtīti – 44, ierosināti kriminālprocesi – 24.

Ziemeļvidzemes virsmežniecībā: 293 protokoli, 231 – administratīvie, policijai nosūtīti – 62, ierosināti kriminālprocesi – 43.

Visvairāk pārkāpumu – par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu

No administratīvo pārkāpumu protokoliem visvairāk 348 sastādīti par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu, 239 – par atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpšanu, 200 – par meža atjaunošanas prasību pārkāpšanu, 117 – par medību noteikumu pārkāpumiem, 52 – par dabas aizsardzības prasību pārkāpšanu meža apsaimniekošanā un izmantošanā, 23 – par meža neatļautu atmežošanu, 9 – par meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšanu, 8 – par darbības veikšanu meža zemēs bez apliecinājuma, 7 – par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu mežā, 3 – par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu, 2 – par meža aizsardzības prasību pārkāpšanu un pa 1 – par meža iznīcināšanu vai bojāšanu un par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu.

Par nodarījumiem pēc Krimināllikuma 109. panta 1. daļas – par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes platībā policijā iesniegti 365 materiāli par nodarījumiem, ierosinātas 182 krimināllietas.

Par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, mikroliegumā, parkā, skvērā, alejā vai vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā (KL 109.p.2.d.) – policijā iesniegti 127 materiāli, ierosinātas 73 krimināllietas.

Par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums vai ja tās izdarījusi organizēta grupa (KL 109.p.3.d.) – policijā iesniegti 47 materiāli, ierosināta 41 krimināllieta.

Par nelikumīgām medībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums (KL 112.p.2.d.) – policijā iesniegti 2 materiāli, ierosināta 1 krimināllieta.

Par meža nogabala iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums (KL 108.p.1.d.) – par vienu gadījumu iesniegti materiāli un ierosināta krimināllieta.

Kopumā šajās policijai nosūtītajās lietās aprēķināto zaudējumu apjoms ir 1,72 miljoni eiro, tajās, kur ierosinātas krimināllietas – 1,37 miljoni eiro.

 

Āris Upenieks

Meža Avīze (www.mezaavize.lv)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *