Mežirbei nepieciešams pamežs un kritalas

Lai arī pagājušajā gadsimtā mežirbes bija ierasts Latvijas mežu iemītnieks, pēdējo gadu laikā to skaits strauji sarucis.

Iemesli tam ir dažādi. Viens no tiem – dzīvotnes kvalitātes kritums. Lai mežirbju situāciju nepasliktinātu, bet tieši otrādi, uzlabotu, nepieciešams saprast, kādi apstākļi nepieciešami šai Latvijas meža putnu sugai. Kā atklāja Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, mežirbe ir Eiropā un Latvijā aizsargājama putnu suga.

Neceļo tālāk par 2 km

Mežirbe ir nometnieks – tas nozīmē, ka mežirbes uzturas vienā meža masīvā, un reti pārvietojas tālāk par diviem kilometriem. Mežirbei vislabāk klājas pilnīgi neapsaimniekotā mežā, tomēr, arī veicot koku ciršanu, iespējams saglabāt struktūras elementus, kas uzlabo putnu izdzīvošanas iespējas. Vispiemērotākais cirtes izpildes veids ir izlases cirte. Svarīgi, lai  pēc mežizstrādes mežā paliek lapu koki un krūmi, kā arī tādi sīkkrūmi kā mellenes un brūklenes.

Ziemā mežirbes ēd pumpurus, pavasarī lapas, bet vasarā zemsedzē esošos augus, kā arī sīkkrūmu ogas. Savukārt mežirbju cāļi pārtiek no kukaiņiem. No lapu kokiem barības bāzei svarīgākās koku sugas ir melnalkšņi, baltalkšņi un lazdas. Savukārt paaugā esošās egles nodrošina vietu, kur paslēpties no plēsējiem.

Tikpat svarīgi ir saglabāt izgāzušos kokus. Arī tie nodrošina mežirbēm slēptuvi. Putni ligzdo uz zemes, tāpēc katra slēptuve var būt sugai izšķiroša. Kritalas kalpo kā sava veida mežirbju gaiļu dziedāšanas posteņi.

Nepieciešama īpaša cirsmu plānošana 

Populāciju negatīvi ietekmē mežu fragmentācija. Cērtot kailcirtes, meži ar vecajiem kokiem tiek sadalīti mazākos gabaliņos. Kamēr izcirtums nav atjaunojies, klajā un labi pārredzamā platībā mežirbes kļūst par upuri plēsējiem, piemēram, lapsām. Mežu masīvu fragmentāciju veicina arī ceļi un grāvji. Tomēr arī intensīvas mežizstrādes gadījumā iespējams uzlabot mežirbju dzīves kvalitāti. To var paveikt, savienojot lielos meža masīvus ar 10 – 30 metru platām necirstām vai maz ietekmētām koku joslām. Protams, veicot kailcirti, svarīgi saglabāt vismaz daļu pameža un paaugas, kā arī kritalas.

Mežirbju populāciju nopietni  ietekmē arī meža izstrāde pavasarī. Putni visbiežāk nevis tiek sabraukti, bet gan tiek iztraucēta ligzdošana. Tāpēc meža īpašniekiem no aprīļa līdz jūnijam ieteicams meža darbus neveikt.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *