Mežinieku saimei piepulcējas jaunie nozares profesionāļi

21. jūnijā augstākās izglītības diplomus ieguva 67 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri.

Viņi absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm – Meža fakultāti jeb, runājot studentu vārdiem, Mežus.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, diplomu izsniegšana tika organizēta pēc plūsmas principa, nosakot katras studiju programmas absolventu konkrētu ierašanas laiku Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Šogad jaunos nozares profesionāļus īpašā video sveicienā uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadība – rektore Irina Pilvere un studiju prorektors Aigars Laizāns, kā arī Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

«Mīļie absolventi, jūs pārstāviet tik ļoti Latvijas tautsaimniecības jomai svarīgās nozares – mežsaimniecību un kokapstrādi. Meži ir Latvijas zaļais «zelts» un aizņem vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas, turklāt kopā ar kokapstrādi dod 20% no kopējā eksporta apjoma. Es ceru, ka jūs būsiet tie, kuri panāks, ka mežu varam izaudzēt ātrāk, labāk, efektīvāk un, ka jūs savā darbā izmantosiet jaunākās zinātnes atziņas, kā arī sasniegumus. Savukārt kokapstrādes speciālisti būs tie, kuri panāks, ka viss izaudzētais mežā tiks pārstrādāts augstas kvalitātes pievienotās vērtības produktos. Tomēr nozarē jūs sastapsieties arī ar daudziem izaicinājumiem, jo jums būs jāspēj pierādīt sabiedrībai  mežsaimniecības nozīmi un, ka jāspēj sabalansēt ražošanas un biodaudzveidības jautājums. Diploms ir pierādījums tam, ka jūs esat spējuši šajā ne vieglajā studiju laikā izmantot visas iespējas, ko sniedz Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Dzīve ir skola, kurā vieni mācās no kļūdām, bet citi rūpējas par to, lai būtu no kā mācīties. Nebaidieties kļūdīties, jo kļūdoties jūs gūstat jaunu pieredzi un jūs spēsiet paskatīties uz lietām savādāk. Novēlu, lai jūs kļūdītos pēc iespējas mazāk un atcerētos, ka Jelgavā ir jūsu Alma Mater,» video sveicienā absolventus uzrunāja LLU rektore Irina Pilvere.

Diplomus saņēma 29 absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmā «Mežinženieris», iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Viņu vidū septiņi absolventi tika īpaši izcelti par labāko noslēguma darbu izstrādi – Māris Znotiņš «Apses apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes izvērtējums izmantojot 1D uzmērīšanas ierīci» (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Jānis Magaznieks), Jānis Ziediņš «Alternatīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitāte pret lielo priežu smecernieku Hylobius abietis L. bojājumiem parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudzēs» (darba vadītāja: Mg. silv. Solveiga Luguza), Toms Virsis «Telemetrisko datu pielietošanas iespēju izvērtējums mežizstrādes darbos» (darba vadītājs: Ph.D. Agris Zimelis), Edvards Romana «Tālizpētes attēlu izmantošanas iespējas izcirtumu platību noteikšanā» (darba vadītāji: Mg. silv. Mārtiņš Augusts, Mg.biol. Juris Zariņš), Edmunda Kances «Dolomīta karjeru un ar tiem saistīto hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) augšanas gaitu purvājā dabas liegumā «Lielie Kangari»» (darba vadītājs: Dr.silv. Aigars Indriksons), Linda Veide-Veitmane «Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) stādījumu aizsardzība no smecernieku bojājumiem» (darba vadītāji: Dr.silv. Olga Miezīte, Dr.silv. Linards Sisenis) un Gints Graudiņš «Seglu vilcēju izmantošanas analīze smalcinātas koksnes pārvadājumos» (darba vadītājs: Mg.sc. ing. Mareks Millers).

Diplomus saņēma arī 16 absolventi no akadēmiskās bakalaura studiju programmas «Mežzinātne», kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē. Kā labākos noslēguma darbus atzīmēja divus – Ilzes Pūpolas «Lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich attīstība ar sakņu piepi Heterobasidion spp. inficētā parastās egles Picea abies (L.) H.Karst. koksnē» (darba vadītāji: Dr.biol., vad.pētn. Natālija Burņeviča, Dr.silv., vad.pētn. Jurģis Jansons) un Ojāra Rozenberga «Papeļu hibrīda OP-42 ((Populus Maximowiczii Henry x P. Trichocarpa Torr. & Gray) stādījumu produktivitāte un vitalitāte Austrumlatgalē» (darba vadītāji: Dr.silv., vad. pētnieks Kaspars Liepiņš un Dr.silv., prof. Olga Miezīte).

14 kļuva par  profesionālā bakalaura studiju programma «Kokapstrāde» absolventiem, kuri ieguva inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Komisija kā labākos diplomprojektu autorus atzina šādus darbus – Renāra Strupuļa «Latvijas Finieris rūpnīcas «Furniers» darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas» (darba vadītājs: viesdocents Uldis Spulle), Eduarda Mitra «»Lieldienu zaķa» ražošanas ieviešana uzņēmumā «Dižmežs»» (darba vadītāja: docente Sigita Liše), Kalvja Kampes «Individuāla dizaina sniega dēļu ražošanas iespēja nelielā galdniecībā no Latvijā augošā koku sugu saknēm» (darba vadītājs: viesdocents Andrejs Domkins) un Kristiana Klancberga «Līmes slāņa gaisa dobumu ietekme uz savienojumu ar ielīmētiem stieņiem stiprību» (darba vadītājs: vieslektors Kārlis Pugovičs).

Savukārt astoņi absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas «Mežzinātne» beidzēju pulkam, iegūstot maģistra grāds mežzinātnē. Kā labākos komisija atzina divus absolventu darbus – Valtera Samarika «Koku vēja noturību raksturojošie sakņu parametri» (darba vadītāji: asociētais profesors Āris Jansons, LVMI «Silava»  vadošais pētnieks Oskars Krišāns) un Valtera Jēkabsona «Ilgtspējīgs meža autoceļu segas pamatņu izvērtējums uz vājas nestspējas gruntīm» (darba vadītājs: Mareks Millers).

Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis absolventiem video sveicienā saka: «Šodien saņemtais diploms jums nodrošina karjeras iespējas Latvijas stabilākajā tautsaimniecības nozarē – meža nozarē. Nozarei ir raksturīga ne vien stabilitāte, bet arī izaugsme. Sākot jaunu dzīves posmu, vēlos novēlēt trīs lietas – pirmkārt, izmantojiet šo laiku sev, jo laiks, kas tiek veltīts sev, sākot strādāt, kļūst arvien mazāk,  otrkārt, dariet to, kas jums tiešām patīk un sirdij tuvs, jo darot darbu, kas patīk, tas sniedz ne vien rezultātu, bet arī gandarījumu, treškārt, neapstājieties pie sasniegtā, bet turpiniet mācīties, pilnveidoties!»

Kopumā Meža fakultāti 2021. gadā absolvējuši 82 studenti, no kuriem 15 augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā saņēma ziemas izlaidumā. Kā nākamies 22. jūnijā Tehniskās fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes jaunie speciālisti, bet izlaidumu sērija noslēgsies 23. jūlijā, kad tiks sveikti Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi.

Avots: LLU Meža fakultāte

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *