Mežinieku saimei piepulcējas jaunie nozares profesionāļi

Augstākās izglītības diplomus 20. jūnijā ieguva 93 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri.

Viņi absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) fakultātēm – Meža fakultāti jeb, runājot studentu vārdiem, Mežus.

Mežinženieri

Diplomus saņēma 39 absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmā «Mežinženieris», iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Viņu vidū pieci absolventi tika īpaši izcelti par labāko noslēguma darbu izstrādi – Jāņa Ventera «Riepu spiediena kontroles sistēmas izvērtējums apaļo kokmateriālu pārvadājumos» (vadītāji: Mareks Millers un Agris Zimelis), Toma Endziņa «Engures ezerā nomedīto pīļu biometriskie mērījumi un demogrāfiskā struktūra no 1993. – 2020. gadam» (darba vadītāji: Linards Sisenis un Oskars Keišs), Pētera Miķa «Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) mašinizētās sēšanas tehnoloģijas pielietojums un atjaunošanas sekmju novērtējums» (vadītāja: Baiba Jansone), Jāņa Purviņa «Baltijas jūras reģiona provenienču āra bērza (Betula pendula Roth) agrīnā augšana stādījumos Latvijā» (vadītāji: Kaspars Liepiņš un Solveiga Luguza) un Ērika Plūmes «Kokmateriālu transporta kravas statņu platuma uzmērīšanas iespēju izpēte» (vadītājs: Jānis Magaznieks).

Mežzinātnieki

Sveikti tika 24 absolvents no akadēmiskā bakalaura studiju programmas «Mežzinātne», kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē. Kā labākos noslēguma darbu autorus atzīmēja četrus – Anni Leli «Ogu īves Taxus baccata L. augšanas apstākļu un vitalitātes novērtējums Slīteres Nacionālajā parkā» (darba vadītāji: Inga Straupe un Solveiga Luguza), Nilu Jeļisejevu «Egļu mežaudžu vecumstruktūra galvenās cirtes vecumā» (darba vadītāji: Jurģis Jansons un Guntars Šņepsts), Agņa Salmiņa «Zemsedze dažāda vecuma parastās priedes (Pinus sylvestris L.) mežaudzēs» (darba vadītāji: Līga Liepa un Baiba Jansone) un Toma Tālberga «Melnalkšņa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) brīvapputes ģimeņu vērtējums pēcnācēju pārbaužu stādījumā MPS Šķēdes mežu novadā» (darba vadītāji: Dr.silv. Inga Straupe un Mg.silv. Pauls Zeltiņš).

Kokapstrādes speciālisti

14 kļuva par profesionālā bakalaura studiju programma «Kokapstrāde» absolventiem, kuri ieguva inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Labākie diplomprojektu autori tika uzteikti – Ralfs Mitris «Koksnes žāvēšanas energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmumā «Dižmežs»» (darba vadītājs: Edgars Bukšāns), Arta Paula Ozoliņa «Bērza saplākšņu virsmas aizsardzības iespējas āra ekspluatācijas apstākļos» (darba vadītājs: Edgars Bukšāns), Gvido Zaķēns «Sausās mājdzīvnieku barības dozatora ražošanas uzsākšana uzņēmumā «Mārozoli»» (darba vadītājs: Vilnis Jakovļevs) un Jolita Zobena «Žāvēšanas procesa un energoefektivitātes uzlabošana uzņēmumā «Silpec»» (darba vadītājs: Edgars Bukšāns).

Mežzinātnes maģistri

Savukārt 16 absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas «Mežzinātne» beidzēju pulkam, iegūstot maģistra grādu mežzinātnē. Kā labākos komisija atzina sešus absolventu darbus – Kristaps Ozoliņš «Meteoroloģisko faktoru ietekme uz parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst) augstuma pieaugumu», (darba vadītāji: Āris Jansons un Roberts Matisons), Rūdolfs Tīrmanis «Dienas plēsīgo putnu ligzdu apdzīvotība pēc atjaunošanas cirtes AS «Latvijas valsts meži» apsaimniekotajos mežos» (darba vadītāji: Inga Straupe un Uldis Bergmanis), Reinis Kalniņš «Koku fenoloģija un produktivitāte papeļu un to hibrīdu (Populus spp.) klonu stādījumā Rietumlatvijā» (darba vadītāji: Jurģis Jansons un Dr.silv. Kaspars Liepiņš), Līga Lauma Zariņa «Palielinātas biogēno elementu izneses un dzīvsudraba metilācijas riski mežsaimniecībā» (darba vadītāji: Inga Straupe un Arta Bārdule), Alise Bleive Dr.chem. A. Bārdule Dr.chem. A. Bārdule «Konteinera veida un audzēšanas substrāta ietekme uz melnalkšņa (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ietvarstādu morfoloģiskajiem parametriem» (darba vadītāji: Kaspars Liepiņš un Olga Miezīte) un Emīls Mārtiņš «Upenieks Apmežošanas ietekme uz netiešajām oglekļa dioksīda emisijām no organiskām augsnēm» (darba vadītāji: Andis Lazdiņš un Santa Kalēja).

Jaunajiem nozares profesionāļiem Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis novēlēja: «Absolventi, neapstājieties pie sasniegtā, turpiniet pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī saistiet savu profesionālo karjeras izaugsmi ar Latvijas stabilāko nozari – meža nozari, lai kopā veidotu pārtikušu un sakoptu Latviju!»

Kopumā Meža fakultāti 2023. gadā absolvējuši 100 pamatstudiju un maģistra studiju absolventi, no kuriem septiņi augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā (2023./2024. studiju gadā uzņemšana studiju programmā netiks īstenota). 

Vineta Kalve pēc MF

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *