Mežinieku saimei piepulcējas jaunie nozares profesionāļi

21. jūnijā augstākās izglītības diplomus ieguva 72 jaunie mežzinātnieki, mežinženieri un kokapstrādes inženieri.

Viņi absolvēja vienu no senākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm – Meža fakultāti jeb, runājot studentu vārdiem, Mežus.

Atklājot izlaidumu, klātesošos uzrunāja Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis: «Man ir patiess prieks būt ar jums kopā LLU Aulā, lai sveiktu šī gada absolventus. Paldies absolventu ģimenēm un tuviniekiem, kuri atbalstīja grūtos mirkļus, kad likās, ka viss «jāmet» pie malas. Paldies universitātes cilvēkiem, kuru darbu ikdienā mēs neredzam, jo tie ir mūsu mazie gariņi, kuri rūpējas, lai jūs varētu studēt sakārtotā vidē. Kāds dižs pedagogs reiz teicis zīmīgus vārdus, ka «cilvēks dzīvē var sasniegt un īstenot tikai to, ko paši vai kāds cits par mums var iedomāties un izsapņot pārdrošākajos sapņos», tādēļ novēlu jums sapņot, bet pats galvenais – īstenot tos!»

Diplomus saņēma 31 absolvents no profesionālā bakalaura studiju programmā «Mežinženieris», iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Viņu vidū pieci absolventi tika īpaši izcelti par labāko noslēguma darbu izstrādi – Elvja Heinsberga «Harvestera operatoru darba ražīguma analīze krājas kopšanas cirtēs» (darba vadītāji: Mg.sc.ing. Mareks Millers un Mg.sc.ing. Aigars Strūbergs), Jāņa Kārkliņa «Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes izvērtējums krājas kopšanas cirtē» (darba vadītāji: Mg.sc.ing. Mareks Millers un Mg.sc.ing. Jānis Gabranovs), Zaigas Rožlapas «Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes novērtējums pret lielā priežu smecernieka Hylobius abietis L. radītajiem bojājumiem parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudzēs» (darba vadītāji: Mg.silv. Solveiga Luguza un Dr.biol. Agnis Šmits), Sigitas Filatovas «Mehāniskie bojājumi parastās egles (Picea abies) mašinizētas kopšanas cirtēs» (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Māris Davidāns) un Ginta Jansona «Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) primārās sporu infekcijas ierobežošana» (darba vadītājs: Dr. silv. Linards Sisenis).

Sveikti tika 21 absolvents no akadēmiskā bakalaura studiju programmas «Mežzinātne», kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē. Kā labākos noslēguma darbu autorus atzīmēja četrus – Diānu Grigorjevu «Zemā bērza (Betula humilis Scrank) izplatība Latvijā un augšanas gaita «Aizdumbles purvā»» (darba vadītāji: Mg. silv. Solveiga Luguza un Dr.biol. Iluta Dauškane), Oļģertu Jēgeru «Pelēkā vilka (Canis lupus L.) Latvijas populācijas apmedīšanas dinamikas analīze» (darba vadītāji: Dr.silv. Linards Sisenis un Dr.silv. Jānis Ozoliņš), Niku Dregišu «Baltā āmuļa (Viscum album L.) izplatība un ietekme uz saimniekkoku Vārkavas novadā» (darba vadītāja: Mg.silv. Solveiga Luguza) un Krišjāņa Viļčevska «Slāpekļa mēslojuma ietekme uz koku augšanas gaitu parastās priesdes (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs» (darba vadītāji: Dr.silv. Andis Lazdiņš un Dr.silv. Olga Miezīte).

11 kļuva par  profesionālā bakalaura studiju programma «Kokapstrāde» absolventiem, kuri ieguva inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Labākie diplomprojektu autori tika uzteikti – Kristina Kozlovska «ECOART sistēmas paneļi produktu līnijā «KK WOOD»» (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Vilnis Jakovļevs) un Norberts Naglis «Sienas dekoratīvo akustisko paneļu ražošanas projekts» (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns).

Savukārt septiņi absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas «Mežzinātne» beidzēju pulkam, iegūstot maģistra grādu mežzinātnē. Kā labākos komisija atzina trīs absolventu darbus – Eduarda Rāceņa «Pērkona negaisa vēja izraisītie mežaudžu bojājumi» (darba vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons un Ph.D. Oskars Krišāns), Mārtiņa Vanaga Duka «Izpētes metožu aprobēšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju no meliorācijas grāvjiem raksturošanai kūdreņos un kūdras laukos» (darba vadītāji: Dr.silv. Ands Lazdiņš un Dr.silv. Olga Miezīte) un Viktorijas Vendiņas «Salix spp. mātesdārzā augošo klonu novērtējums» (darba vadītāji: Dr.silv. Dagnija Lazdiņa un Dr.silv. Olga Miezīte).

Augstākās izglītības diplomi nonāca arī pie diviem no akadēmiskā maģistra studiju programmas «Koksnes materiāli un tehnoloģija», kuri ieguva inženierzinātņu maģistra grādu koksnes materiālos un tehnoloģijā. Un arī šie divi absolventi tika īpaši izcelti, jo izstrādāja augsti novērtētus noslēguma darbus – Elvis Čukurs «Ar antipirēnu impregnētas koksnes noturība āra ekspluatācijas apstākļos» (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns) un Haralds Šillers «Termiski modificētu apses, bērza un papeles finieru līmēšana» (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Kaspars Zudrags).

Kopumā Meža fakultāti 2022. gadā absolvējuši 88 studenti, no kuriem 16 augstākās izglītības diplomus par iegūtu profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā saņēma ziemas izlaidumā.

LLU Meža fakultāte

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *