Mežā sākusies ugunsnedrošā sezona

Saskaņā ar Valsts meža dienesta sniegto informāciju, 27. aprīlī Latvijas teritorijā sācies ugunsnedrošais periods.
L ai arī lietaini laika apstākļi mijās ar sausiem periodiem, Valsts meža dienesta statistikas dati liecina, ka šajā pavasarī meža zemēs jau reģistrēti vairāk kā 50 meža ugunsgrēki. 2017. gadā meža ugunsgrēki dzēsti 423 reizes 265 hektāru platībā. 76% gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 9% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana.

Pienākumi meža īpašniekiem un mežsaimniekiem

Ļoti iespējams, ka šovasar mūs gaida arī kāds karstuma vilnis. Tāpēc, dodoties aktīvajā atpūtā dabā, katram jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Mežā atbildīgiem jābūt arī meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem.
Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Par aizliegumu neievērošanu draud sods

Ugunsnedrošajā periodā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos. Aizliegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Aizliegts nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežiem un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai, ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu. Mežā aizliegts ciršanas atliekas vai ugunskuru kurināt tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem.
Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību aizliegts veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.
Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *