Meža nozares jaunie speciālisti dalās pieredzē

Savu nākotni vēlas saistīt ar meža apsaimniekošanu

Ojārs Rozenbergs, viens no labākajiem LLU Meža fakultātes Mežzinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem.

Ideja studēt rodas pēkšņi

«Ideja studēt šajā fakultātē man radās dzinējmedību laikā. Vienā dienā izdomāju, ka varētu mācīties kaut ko saistītu ar mežiem, jo man patīk atrasties dabā. Nevarēju izlemt starp abām fakultātes piedāvātajām studiju programmām – Mežzinātne un Mežinženieris. Arī paziņas, kuri beiguši vienu vai otru studiju programmu, neviesa nekādu skaidrību. Beigās pats izšķīros par labu Mežzinātnei,» tā par savu lēmumu studēt Meža fakultātē stāsta absolvents.

Uzsāk darbu institūtā

Absolvents jau kopš pagājušā gada aprīļa strādā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā «Silava». Viņš vēlas savu nākotni saistīt ar meža apsaimniekošanu, labāk izprotot dažādus mežsaimnieciskos procesus un iegūstot praktiskas zināšanas.

Studijas sniedz iespējas iepazīties

No studiju laikiem Ojāram visspilgtāk atmiņā palikušas Erasmus studijas Čehijā, Prāgā: «Es aizbraucu ar vēl 6 studentiem, kurus iepriekš nepazinu, no Meža fakultātes. Brauciena laikā sadraudzējāmies un lielāko daļu laika arī pavadījām kopā. Brīvdienās gāju uz basketbola treniņiem. Uz tiem nāca dažādu tautību cilvēki, tur arī vairāk sanāca iepazīties un komunicēt ar citu tautību studentiem.»

Svarīga ir kopības sajūta

Studentiem, kuri vēl ir ceļā uz bakalaura grāda iegūšanu, absolvents iesaka: «Galvenais darbus darīt laicīgi, iekļaujoties termiņos. Tāpat svarīgi ir mācīties visiem kopā – katrs, kurš ir pats par sevi, nav cīnītājs. Jo vairāk kontaktu un labu attiecību ar pārējiem Tev ir, jo pašam labāk.»

Studijas uzsāk pēc darba izmēģināšanas praksē

Jānis Ziediņš tagad ir studiju programmas «Mežinženieris» nepilna laika bakalaura studiju absolvents, kurš vispirms praksē pārbaudījis izvēli.

Darba un ģimenes atbalsts ir nenovērtējams

«Darba gaitas Strenču kokaudzētavā uzsāku 2011. gadā kā sezonas strādnieks, taču jau tad sapratu, ka gribu būt daļa no AS «Latvijas valsts meži» saimes. 2012. gadā šāda iespēja tika dota, un es, protams, piekritu. Turpinot darbu Strenču kokaudzētavā, sapratu, ka vēlos apgūt zināšanas par meža nozari un spēt sarunāties un saprast šo īpašo meža valodu. Tādēļ, ģimenes un Strenču kokaudzētavas vadošo speciālistu iedrošināts, pieņēmu lēmumu uzsākt studijas LLU Meža fakultātē. Studiju apvienošana ar ģimenes dzīvi un darba pienākumiem nav viegls uzdevums, tāpēc jāsaka milzīgs paldies sievai par atbalstu un meitām par pacietību. Paldies, protams, arī uzņēmumam par motivējošu atbalsta sistēmu darbinieku vēlmei izglītoties un kokaudzētavas vadībai par piekrišanu.»

Bakalaura darbs top komandā

Noslēguma darbā Jānis izvēlējies tēmu «Alternatīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitāte pret lielo priežu smecernieku Hylobius abietis L. bojājumiem parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudzēs», kas izpelnījusies augstāko iespējamo vērtējumu – 10 balles.

«Būtiska nozīme ir tēmas izvēlei un apziņa, ka pētījuma rezultāti būs noderīgi. Varētu pat teikt, ka bakalaura darbs tapa, darbojoties komandai, un daļa no 10 ballēm pienākas idejas autoram un padomdevējam Strenču kokaudzētavas vadītajam Jānim Zvejniekam, darba vadītājai Solveigai Luguzai un darba konsultantei Dagnijai Lazdiņai no LVMI «Silava», atklāj Jānis Ziediņš. Šobrīd viņš strādā AS «Latvijas valsts meži» Strenču kokaudzētavā un ir pārliecināts, ka iegūtās zināšanas ļauj labāk saprast un raudzīties uz meža nozari Latvijā, kā arī uzlabot sniegumu darbā.

Meklē profesiju tuvāk vaļaspriekam – mežs un medības

Elīza ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes studiju programmas «Mežinženieris» 1. kursa studente.

Svarīgi ir sajust to, kas patiesi interesē

Studijas meža nozarē izvēlējusies intereses dēļ – tā radusies jau bērnībā, taču nostiprinājusies 13 gadu vecumā, kad Elīza kļuva par jaunāko mednieci Latvijā. Medību laikā ieguvusi daudz jaunu zināšanu un sapratusi, ka turpmāko karjeru vēlas attīstīt tieši meža nozares lauciņā.

Sākotnēji Elīza ieguvusi mežsaimniecības tehniķa izglītību Ogres tehnikumā, taču vēlējusies meža nozares zināšanu ceļu turpināt. Iestājusies LLU, apmeklējusi studijas klātienē, iepazīstot kursabiedrus un cenšoties pierast pie jaunā studiju formāta, taču drīz pēc tam studijas pārgājušas attālinātajā formā

Ir iespēja pamēģināt darbu vairākos uzņēmumos

«Meža nozarē ir dažādas profesijas – vari strādāt mežā vai birojā, kļūt par mežistrādes meistaru, vai konsultantu, kas apmāca citus, u.c. Lai saprastu, kas man tiešām patīk, vēlos iegūt pieredzi dažādos uzņēmumos. Esmu pastrādājusi Meža konsultāciju pakalpojumu centrā, šovasar strādāju AS «Latvijas valsts meži» kokaudzētavā. Esmu sev uzstādījusi mērķi, ka līdz 4.kursam vēlos pastrādāt arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā «Silava».

Apgūt zināšanas palīdz iedvesmojoši pasniedzēji

Studente uzsver, ka, lai studētu šajā fakultātē, noteikti ir jābūt interesei un mīlestībai pret dabu, turklāt ir jāpatīk tai atmosfērai, kāda rodas, ieejot mežā. Studijas neesot vieglas, īpaši, ja nāc studēt bez priekšzināšanām, taču pasniedzēji iemāca visu no pašiem pamatiem.

«Visi LLU pasniedzēji ir atsaucīgi. Īpaši man ir iepaticies pasniedzējs Viesturs Šulcs, kurš prot iemācīt vielu pat tiem, kuri domā, ka netiks galā. Arī Jānis Magaznieks ir ļoti iedvesmojošs pasniedzējs. Abi pasniedzēji ir stingri un prasīgi, taču viņi tiecas uz to, lai studenti iemācītos. Arī Linards Sisenis, kurš pasniedz medību studiju kursu, ļoti labi un interesanti pasniedz vielu. Ja tēma ir saistoša, tad ir ļoti interesanti, varu uzzināt daudz jauna,» atklāj Elīza.

Avots, foto: www.mf.llu.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *