Meža īpašnieks jautā

Man vajadzīga konsultācija mežā par vairākiem jautājumiem. Kā es varu dabūt mežzini uz savu mežu?

Valsts meža dienests no šī gada janvāra maksas konsultācijas mežā vairs nesniedz. Jūs varat lūgt konsultāciju pa tālruni mežzinim vai arī algot kādas komercfirmas konsultantu, lai sniedz konsultāciju dabā.

Meža nogabalā vajadzētu precizēt vecumu. Man liekas, ka taksators to noteicis par mazu. Vai Meža dienesta mežzinis to var paveikt?

Nē mežzinis to vairs neveic. Jums jāpiesaista sertificēts meža inventarizācijas veicējs, kurš ievāks informāciju un datus precizēs

Kur var iegādāties meža koku stādus?

Lai iegādātos stādus Jums jāinteresējas kokaudzētavās. Sekojiet līdzi «Meža avīzes» reklāmas sadaļai vai arī meklējiet internetā. Ja neesat vēl interesējies, aicinu to darīt nekavējoties. Pieredze liecina, ka ir gadi, kad pavasarī stādu kokaudzētavās pietrūkst. Stādi parasti ir pieejami tiem, kas tos laicīgi pasūtījuši.

Man vecajā mežā ir sasējušās daudz mazās eglītes. Vai es varu tās rakt ārā un stādīt savā izcirtumā un vai tie būs līdzvērtīgi kokaudzētavu stādiem?

Jā, tas ir iespējams. Mežeņu ieguvi iespējams veikt tikai sev piederošajā zemē. Lai veiktu, vispirms jāsagatavo un Valsts meža dienestā (VMD) jāiesniedz meža reproduktīvā materiāla ieguves saskaņojuma iesniegums. VMD inspektors meža reproduktīvā materiāla jautājumos 30 dienu laikā sagatavos pārbaudes ziņojumu, kura lēmuma daļā būs norādīts vai darbība tiek saskaņota. Meža īpašniekam pastāv iespēja arī mežeņus sertificēt. Tas jānorāda  iesnieguma veidlapā. Pēc izrakšanas mežeņi jāiestāda audzēšanai speciāli izveidotā dobē. To var izveidot savā dārzā. Mežeņus audzē vienu veģetācijas sezonu – no pavasara līdz rudenim. Veģetācijas sezonas beigās īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu meža reproduktīvā materiāla sertificēšanai. Dienests sagatavo un atsūta meža īpašniekam rēķinu par valsts nodevu 4,27 euro apmērā. Kad tā ir apmaksāta, VMD inspektors sagatavo un atsūta sertifikātu. Mežeņiem tiek piešķirta kategorija «izcelsmes vieta zināma». Lai arī tā ir zemākā kategorija, pretendējot uz ES atbalstu par retināšanu, jaunaudzei būs lielāka iespēja iegūt finansējumu, nekā audzei, kas atjaunojusies ar nesertificētiem stādiem. Kad dobē izaudzētie (sertificētie) stādi iestādīti izcirtumā, meža īpašnieks sagatavo iesniegumu ar pārskatu par meža atjaunošanu. Iesniegumam pievieno sertifikātu vai tā kopiju. Tāpat jāsagatavo un VMD jāiesniedz pārskats par meža reproduktīvā materiāla partiju ražošanu un tirdzniecību.

Janvāra sākumā pabeidzu cirst egļu kailcirti 2 hektāru platībā. Lai nevelkas garumā, domāju jau pavasarī stādīt egles no kokaudzētavas. Vai tas būtu prātīgi?

Stādīt protams varat, bet jāņem vērā, ka svaigā skuju koku izcirtumā tomēr jārēķinās ar smecernieku bojājumiem. Ja tas būtu mans izcirtums, atjaunošanu plānotu ne ātrāk, kā 2023. gada pavasarī. Pirms stādīšanas, iespējams noorganizētu stādāmo vagu veidošanu izcirtumā.

Pagājušā gada pavasarī atjaunoju 1 hektāru lielu izcirtumu ar eglēm un bērziem. Vai varu to pārreģistrēt par plantāciju mežu?

Tādu iespēju likums neparedz. Tas būtu iespējams, ja stādījumu ierīkotu nemeža zemē, piemēram lauksaimniecības zemē.

Viena firma grib pirkt manu cirsmu, bet naudu sola pēc tam. Vai tas būtu droši?

Ja vien firmas cilvēki nav labi zināmi, droši un uzticami, šāds darījums nav drošs. Vislabāk slēdzot līgumu paredzēt, ka nauda tiek ieskaitīta pirms koku ciršanas.

Kādus instrumentus jūs ieteiktu iegādāties koku stādīšanai?

Viss atkarīgs no stādāmā materiāla veida. Ja tie ir kailsakņu stādi, tad iesaku iegādāties parasto lāpstu. Ja ietvarstādi, tad stādāmo stobru. Izvēloties stobru jāņem vērā sakņu ietvara diametrs. Ja stobrs būs pārāk tievs, stādi nekritīs tam cauri. Tāpēc svarīgi prognozēt, kādu sugu stādus pirksiet un kāda diametra ietvars tiem būs. Pirms būtu svarīgi sazināties ar stādu audzētājiem un noskaidrot, ko viņi piedāvā un kāds stādu ietvara diametrs būs tuvākajos gados. Savā praksē esmu saskāries ar situāciju, ka melnalkšņu stādu ietvari ir pārāk lieli 55 milimetru stobram, tāpēc iesaku iegādāties stobru, kura diametrs nav mazāks par 60 milimetriem. Tirgū pieejami gan Latvijā, gan ārzemēs ražoti, dažādu diametru stādāmie stobri.

Pagājušā gadā izņēmu ciršanas biļeti, bet cirsmu nocirtu šī gada janvārī. Vai man līdz 1. februārim bija jāiesniedz pārskats par koku ciršanu?

Sakarā ar to, ka koku ciršanu 2021. gadā neesat veicis, pārskats par pagājušo gadu Jums nebija jāgatavo. Pārskatu par koku ciršanu 2022. gadā jums jāiesniedz līdz 2023. gada 1. februārim. Tomēr, ja koku ciršanu esat pabeidzis, pārskatu par koku ciršanu 2022. gadā varat iesniegt jau tagad.

Pēc kailcirtes vējš nogāza ekoloģiskos kokus. Vai es drīkstu tos paņemt?

Nē, ekoloģiskos koku izvākt no cirsmas nav atļauts, neskatoties uz to, ka tie ir nogāzti vai nolauzti, koki turpina pildīt savu funkciju un nodrošina mežu un tā iemītniekus ar mirušo koksni. Šādus kokus iespējams pārvietot cirsmas ietvaros, ja tie nokrituši uz ceļa vai traucē meža atjaunošanas darbiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *