Meža īpašniekam īpaša vērība jāpievērš egļu audzēm

Valdība 15. februārī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos Nr. 947 «Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā», lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) bojājumus mežaudzēs.

Pašlaik noteikts, ka meža īpašniekam no 1. septembra līdz 1. martam ir jāapseko visas skuju koku mežaudzes. Turpmāk būs jāapseko tikai tās mežaudzes, kurās egles sastāva koeficients mežaudzes formulā ir vismaz četri. Bojātiem kokiem jānodrošina aizsardzība pret stumbra kaitēkļiem līdz 1. aprīlim vai līdz 1. jūnijam tie jāizved no meža. Grozījumi precizē, ka kokmateriāli uzskatāmi par aizsargātiem, ja tiem ir mehāniski vai mašinizēti mizas bojājumi vai tie ir ķīmiski vai bioloģiski aizsargāti pēc to sagatavošanas.

Tā kā lapu koku ciršanas atlieku krautnēšana un novietošana pie egļu mežaudzes nepasliktina sanitāro situāciju egļu audzē, turpmāk nosacījumi neapžuvušo ciršanas atlieku krautnēšanai ir attiecināmi tikai uz skujkoku ciršanas atliekām. Ar grozījumiem arī pagarināts risu izlīdzināšanas termiņš meža ceļos līdz 15. maijam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *