Maina patentmaksas apmēru un profesiju sarakstu

Apstiprinot Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.–2021. gadam, valdība lēma pilnveidot arī patentmaksas režīmu un noteikt vienotu patentmaksas apmēru, atteikties no pārāk detalizēta saimnieciskās darbības veidu sadalījuma, vienkāršot patentmaksu samaksu un piemērot samazinātās patentmaksas režīmu arī personām ar I un II grupas invaliditāti.

2018.gada 31.janvārī stājas spēkā 2018.gada 16.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.28, kas nosaka to profesiju sarakstu, kas var izmantot patentmaksu, kā arī jaunu patentmaksas apmēru. Tas nozīmē, ka vēl 30.01.2018. ir spēkā līdzšinējais patentmaksas apmērs, bet no š.g. 31. janvāra patentmaksa būs jāveic saskaņā ar jaunajām likmēm. Nodokļu reformas ietvaros ir veiktas vēl vairākas izmaiņas, kas skar tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri kā nodokļu nomaksas režīmu izvēlējušies patentmaksu.

No 2018.gada 31.janvāra visiem patentmaksas maksātājiem ārpus Rīgas neatkarīgi no profesijas patentmaksa būs 50 euro par vienu mēnesi, savukārt tiem, kuri savu saimniecisko darbību veic Rīgā – 100 euro par vienu mēnesi. Patentmaksu var maksāt par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Patentmaksas maksājuma termiņš nevar būt mazāks par vienu kalendāra mēnesi.

Nodokļu reformas ietvaros ir paplašināts to saimnieciskās darbības veicēju loks, kuri nodokļu nomaksai var izmantot samazināto patentmaksu. No 2018.gada 31.janvāra maksāt samazināto patentmaksu 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā personai ir tiesības šādos gadījumos: tam ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai tas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti; tā saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3000 euro; nav reģistrējis citu saimniecisko darbību; nenodarbina darbiniekus; tas nav algas nodokļa maksātājs. Samazināto patentmaksu nepiemēro šādām profesijām: fotogrāfs, mākslas fotogrāfs, kinooperators un audioieraksta operators, frizieris un skaistumkopšanas speciālists.

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Patentmaksas nodokļa režīmu var piemērot fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēji, kuru ieņēmumi nepārsniedz 15 000 € gadā, kuri nenodarbina citas personas un kuri veic saimniecisko darbību šādās jomās: 1) ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība; 2) apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi; 3) amatniecības izstrādājumu izgatavošana; 4) floristika; 5) fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi; 6) skaistumkopšanas pakalpojumi; 7) privātie mājsaimniecības pakalpojumi; 8) mājas aprūpes pakalpojumi.

Avots: VID, Ekonomikas ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *