Mācību sezona «Pūpolos» noslēgusies veiksmīgi

Šī gada mācību sezona mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» noslēgusies veiksmīgi.

Izglītojošajos pasākumos piedalījušies ap 50 interesenti no daudzām Latvijas vietām. Meža īpašnieki, apsaimniekotāji, skolēni un pedagogi uzzinājuši par aktualitātēm meža un vides nozarē, iepazinušies ar nekailciršu mežsaimniecības demonstrējumu objektiem dabā un noskaidrojuši atbildes uz daudziem citiem jautājumiem.

2018. un 2019. gada darbi

Apskates objekti izveidoti mūsdienu privātajiem mežiem raksturīgos lapu koku mežos ar egļu piemistrojumu, kas pārsvarā atrodas mežaudzes otrajā stāvā un paaugā. 2018. gadā, paaugstinoties papīrmalkas cenām, demonstrējumu teritorijā, vairāk kā desmit hektāru lielā platībā, veiktas kopšanas un izlases cirtes, tajā skaitā apmēram piecu hektāru platībā plantāciju mežā. Veicot izlases cirtes, koki retināti un audzes klājā veidoti vairāki, līdz 0,18 hektārus lieli atvērumi. 2019. gada pavasarī, sadarbībā ar Neretas novada Mazzalves pamatskolu un Meža konsultāciju un pakalpojumu centru, vienā atvērumā iestādīti sertificētu egļu stādi. Ciršanai izvēlēti augšanā atpalikušie, bojātie un saimniecībā noteikto mērķa caurmēru sasniegušie koki – pārsvarā bērzi, baltalkšņi un apses.

Saskaņā ar Meža valsts reģistra datiem, demonstrējumu teritorijas mežaudzēs vidējais koku caurmērs ir tikai 15 centimetri, bet vecums 38 gadi. Tas nozīmē, ka gan pārdošanai, gan bioloģiskajai daudzveidībai nepieciešamais, nosacīti resnās koksnes daudzums, ir ļoti ierobežots. Tāpēc svarīgi jau pirms ciršanas identificēt, kuri būs labākie ekoloģiskie koki un kuru sanitārais stāvoklis un ikgadējais pieaugums ir pietiekoši labs, lai tos varētu turēt rezervē, ar mērķi nākotnē, septiņu līdz desmit gadu laikā pārdot uz celma. Demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» par ekoloģiskajiem kokiem parasti izvēlas augošus, liela izmēra (caurmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla pārsniedz 30 centimetrus), zarainus, dobumainus ja ir, tad ar sēņu augļķermeņiem un citādi bojātus baltalkšņus, apses, bērzus, ozolus, melnalkšņus, priedes un atsevišķos gadījumos arī egles. Lai ierobežotu sakņu trupes izplatību, egles ar trupi izraisošo sēņu augļķermeņu klātbūtni netiek saglabātas. Tāpat saudzē arī pēc iespējas resnākos sausos kokus, izņemot egles ar trupes pazīmēm, kuras iespēju robežās izvāc. Ja sausais koks apdraud cilvēkus vai infrastruktūru, to saudzīgi nozāģē, bet atstāj mežā. Izstrādes laikā vecās kritalas netiek izvāktas. Arī tās, protams kalpo bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai mežā.

Mērīs pieaugumu

2019. gadā, vairākos meža nogabalos, kur 2018. gadā notikusi meža izstrāde, virknei palikušajiem pirmā stāva bērziem un baltalkšņiem, kā arī otrā stāva eglēm, veikta caurmēra uzmērīšana. Pēc dažiem gadiem mērījumu atkārtos un semināru apmeklētājiem būs iespējams uzzināt, kādas izmaiņas ir notikušas un diskutēt par pieauguma jautājumiem. Kopā uzmērīti 40 pirmā stāva bērzi, 10 pirmā stāva baltalkšņi un 15 otrā stāva egles. Uzmērītie koki ir dažāda resnuma un ar atšķirīgu vainaga lielumu. Mērījumu punkti izveidoti apmeklētājiem viegli pieejamās vietās, autoceļu tiešā tuvumā. Vienā no demonstrējumu teritorijā ietilpstošajām saimniecībām 2019. gada rudenī, sakarā ar to, ka starp palikušajiem kokiem ir pietiekoši daudz komerciāli perspektīvu 2. stāva egļu, veikts vēja bojājuma novērtējums. Viena gada laikā, kopš izstrādes darbu beigšanas uz 5,38 hektāriem meža, uzmērīto, vēja gāzto 2. stāva egļu apjoms ir 2,19 m³. Rēķinot vidēji uz viena hektāra 0,40 m³, kas vērtējams, kā ļoti mazs. Bojāto koku uzskaite tiks turpināta arī nākotnē. Tāpat visā saimniecības meža platībā reģistrēti lielākā izmēra ekoloģiskie koki. Starp tiem apses, bērzi, vītoli, ozoli, gobas, kļavas, kā arī hibrīdalksnis, kurš sasniedzis dižkoka apkārtmēru un viens baltalksnis. Pavisam 22 koki. Salīdzinoši nelielais liela izmēra ekoloģisko koku skaits skaidrojams ar to, ka saimniecības mežaudzes ir salīdzinoši jaunas, lielākā daļa veidojušās pagājušā gadsimta beigās. 2020. gadā izglītojošos pasākumus «Pūpolos» plānots turpināt.

 Aprīlī, sadarbībā ar Jaunjelgavas vidusskolu un Meža konsultāciju pakalpojumu centru notiks «Meža dienu» pasākums, bet vasarā un rudenī izglītojoši semināri meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Novēlam vērtīgiem darbiem bagātu 2020. gadu un gaidām ciemos!

Raimonds Mežaks, MDT «Pūpoli» pārvaldnieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *