LVM strādā pie pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas, aptverot visu meža apsaimniekošanas ciklu

_D8D0033_cv

AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienība LVM Mežsaimniecība izveidojusi moduļveida apmācību saturu, nodrošinot pakalpojuma sniedzējiem darba specifikai atbilstošu apmācību. A pmācības klātienē un neklātienē  e–vidē nodrošinātas gan Mežkopības daļas, gan Koksnes produktu ražošana un piegāde daļas pakalpojumu sniedzējiem.

Nodrošina meža stādu kvalitāti

AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienība LVM Sēklas un stādi  no deviņām kokaudzētavām  2013. gadā  realizēja  44,1 milj. meža stādus no tiem 30 milj. meža stādi,  tika iestādīti Latvijas valsts mežos.

Kopš 2000. gada AS LVM veiktās investīcijas kokaudzētavu attīstībā, ieviešot jaunas stādu audzēšanas tehnoloģijas un modernizējot ražošanas procesu, panākta efektīva kvalitatīvu meža stādu ražošana un uzglabāšana.

AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienība LVM Sēklas un stādi šobrīd nodrošina ne tikai kvalitatīvu meža koku stādu ražošanu, bet arī meža koku sēklu ražošanu, meža sēklu ieguvei apsaimniekojot 580 ha priežu, 150 ha egļu un 15 ha citu koku sugu plantācijas. Ievāktie čiekuri tiek žāvēti trijās čiekurkaltēs – Kalsnavā, Rendā un Vijciemā. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, tiek veikta iegūto sēklu pārstrāde un uzglabāšana Kalsnavas sēklkopības iecirkņa meža sēklu centrā.

Kvalitatīvi stādi prasa kvalitatīvu audzēšanu

Mazo kvalitatīvo stādiņu pārvēršana par kvalitatīvām mežaudzēm, ir AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopības daļas svarīgs uzdevums. Kā pastāstīja AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, Mežkopības daļas  izpilddirektors Edmunds Linde, visi darbi, sākot ar stādiņu nogādāšanu līdz mežam un pareizu iestādīšanu – meža atjaunošanu, kopšanu, aizsardzību, ugunsdrošības pasākumiem, meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu, prasa mežsaimnieciskās zināšanas un prasmīgu darbu.

Katru gadu AS LVM pērk pakalpojumus, kas aptver ne tikai meža atjaunošanu un kopšanu, bet visu meža apsaimniekošanas ciklu.  Tādēļ sadarbībā ar LVM Mežsaimniecība, Koksnes produktu ražošana un piegāde daļu radīts apmācību modelis visa meža apsaimniekošanas cikla ietvaros. Kopīgi strādājot ir izveidots moduļveida apmācību saturs, kurā ietilpst gan Koksnes produktu ražošana un piegāde daļas pakalpojumu sniedzējiem svarīgie apmācību temati, gan Mežkopības daļas pakalpojumu sniedzējiem svarīgās apmācību tēmas– mežsaimniecības pamati, meža sertifikācija un  meža atjaunošana un kopšana. Tādejādi katram pakalpojumu sniedzējam ir iespēja apgūt zināšanas atbilstošas savai darba specifikai.  Protams, apmācību procesa pamats, ko apgūst visi pakalpojumu sniedzēji,  ir mežsaimniecības pamati.

Mērķis – augstvērtīgs, ražīgs un veselīgs mežs

«AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopības daļa jau vairākus gadus pēc kārtas pirms darbu uzsākšanas pakalpojumu sniedzējiem organizē vienas dienas apmācības. Šajos apmācību semināros veiktajās aptaujās noskaidrojās, ka tikai 15–18% pakalpojumu sniedzējiem ir mežsaimnieciskā izglītība. Daudziem pakalpojumu sniedzējiem pamatzināšanu par mežu praktiski nav. Paturot prātā to, ka novērojama meža atjaunošanas un kopšanas pakalpojumu sniedzēju mainība – ik gadu 20% ienāk jauni pakalpojumu sniedzēji, kam nav pieredzes, tika pieņemts lēmums, vienas dienas apmācības turpināt. Tajās svarīga ir atkārtošana, iepriekšējā gada rezultātu analīze, aktualitātes, atgādinājumi par kļūdām, kvalitāti. Uzlabojot apmācību materiālu, plānots padarīt apmācību procesu atraktīvāku. Taču, ņemot vērā AS «Latvijas valsts meži» pēdējo 10 gadu investīcijas  kā arī AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienība «Sēklas un stādi» darbinieku augsto profesionalitāti un sasniegumus efektīvā kvalitatīvu meža stādu ražošanā un uzglabāšanā, uzticot šo stādu stādīšanu un kopšanu pakalpojumu sniedzējiem bez attiecīgas izglītības ar vienas dienas apmācību, bija skaidrs, ka plānotais mērķis netiks sasniegts.  Lai nodrošinātu līdzšinējo investīciju aizsardzību un darbu kvalitāti meža atjaunošanas un kopšanas rezultātā un no AS «Latvijas valsts meži»  struktūrvienības «Sēklas un stādi« izaudzētā kvalitatīvā meža stādmateriāla iegūtu  augstvērtīgu  un ražīgu  mežu, tika ieviesta daudz plašāka apmācību programma,» skaidro AS «Latvijas valsts meži»  struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, Mežkopības daļas  izpilddirektors Edmunds Linde.

Zināšanas ir iespējams apgūt

Ar 2013. gada 1. jūliju  pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja apgūt neklātienē neformālās izglītības programmu, pēc kuras patstāvīgas apgūšanas e vidē, klātienē jākārto pārbaudījuma tests pie AS «Latvijas valsts meži»  sadarbības partneriem, kas ir  Ogres  tehnikums un  SIA «Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts» (MeKA).

«No 2014. gada 1. aprīļa AS «Latvijas valsts meži»  noslēdza sadarbības līgumu uz vienu  gadu,  apmācību organizēšanai ar SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» filiāli Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC). Tās ir klātienes apmācības, kas tiek organizētas visā Latvijā MKPC nodaļās. Izmantojot AS «Latvijas valsts meži»  apmācību programmas saturu, tiek organizēti klātienes apmācību četru dienu kursi. Tādējādi pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja izvēlēties – vai mācīties e–vidē, vai tos pašus testa jautājumus apgūt klātienē 4 dienu lekcijās, kuras lasa gan LVMI «Silava», Latvijas dabas fonda, Meža fakultātes, gan sertifikācijas institūciju pārstāvji. Kursos pasniedzēji vada arī praktiskās apmācības mežā.

Lielākā daļa apmācības izgājušo pēc sekmīga gala pārbaudījuma nokārtošanas saņem apliecību, bet tā kā apmācības apmaksā no saviem līdzekļiem, var vienkārši iziet kursu, nekārtojot eksāmenu, nesaņemot apliecību. Apmācības apmeklē arī privāto mežu īpašnieki, kuri vēlas papildināt savas zināšanas mežsaimniecībā,» skaidro AS «Latvijas valsts meži»  struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, Mežkopības daļas  izpilddirektors Edmunds Linde.

Interesē sadarbība ilgtermiņā

«AS «Latvijas valsts meži» mērķis ir sadarboties ilgtermiņā, paaugstinot pakalpojumu sniedzēju kompetenci. Neskatoties uz to, ka visi iepirkumi, tai skaitā meža kopšanas pakalpojumu darbi ir pakļauti Publisko iepirkumu likumam un zemākā cena ir noteicošais, vienmēr vērtējam pakalpojumu sniedzēja kompetenci un pieredzi, iespēju izpildīt darbus kvalitatīvi, kā arī apmācību apmeklējums un apliecības iegūšana ir viens no papildus punktiem – priekšrocībām, kas paaugstina pakalpojuma cenu. Cenšamies nepārtraukti uzlabot iepirkuma nosacījumus, lai piesaistītu labākos pakalpojuma sniedzējus.

Lai gan mežsaimnieciskie darbi ir sezonāli, tomēr AS «Latvijas valsts meži» priekšrocība ir iespēja piedāvāt darbu pakalpojumu sniedzējiem visu gadu. Ir darbi, kurus var veikt arī ziemas sezonā. Šobrīd raugoties no piedāvājumu skaita, konkurence ir neliela. Pēdējos gados ir aktivizējušies privāto mežu īpašnieki, kuru mežos jaunaudzes izkoptas vairāk nekā valsts mežos. Uzzinot par labāku pakalpojuma samaksu, turp nereti aizplūst arī AS «Latvijas valsts meži» pakalpojumu sniedzēju darbaspēks. Situācija īpaši saspīlēta kļūst rudenī, kad meža atjaunošanas, agrotehniskās kopšanas, atjaunoto izcirtumu nodošanas termiņi sakrīt un veidojas ļoti liela konkurence pieprasījumā pēc pakalpojumiem.

AS «Latvijas valsts meži» nākotnes plāni par pilnveidošanos un attīstību saistās ar mežsaimniecisko zināšanu nostiprināšanu pakalpojumu sniedzējiem – regulārām apmācībām. Arī Eiropas valstu pieredze rāda, ka regulāra zināšanu atsvaidzināšana dod rezultātus,» ir pārliecināts AS «Latvijas valsts meži»  struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, Mežkopības daļas  izpilddirektors Edmunds Linde.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *