LVM paplašina dabas aizsardzības platības

«Lāču purvs» , «Mērsrags», «Pečora ezers», «Šarlotes», «Vārupe» , «Beiriņu sils» ir tikai dažas  no teritorijām, kuras šī gada sākumā  AS «Latvijas valsts meži» (LVM) līdztekus jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) un mikroliegumiem iekļāva papildu dabas aizsardzības platībās, kas likumā noteiktajā kārtībā pēc ĪADT statusa noteikšanas varētu tikt iekļautas arī Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – tīklā.

Meža apsaimniekošana šajās teritorijās tiek plānota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu, kā arī veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *