LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» vidēja termiņa darbības stratēģiju

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome 14. oktobrī ir apstiprinājusi uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmam līdz 2025. gadam.

Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti LVM attīstības pamatvirzieni un sasniedzamie mērķi, ievērojot sabiedrības intereses.

«Neskatoties uz to, ka vidēja termiņa stratēģijas pamatā ietverti pēdējā gada laikā apstiprinātie nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos iekļautie virzieni un mērķi, kā arī valdībā plānotais LVM dividenžu pienesums valsts budžetam, lielākās izmaiņas uzņēmuma attīstībā vēl tikai gaidāmas. Tās ieviesīs pašlaik vēl tapšanas stadijā esošie Eiropas un nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, piemēram, Eiropas Zaļais kurss, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, kā arī citi Latvijas nozaru attīstības plānošanas dokumenti. Stratēģijā ietverti arī būtiskākie rādītāji, kurus LVM izmanto, lai plānotu un uzraudzītu stratēģisko mērķu īstenošanu, mērītu sasniegumus un turpinātu sniegt atklātu un saprotamu pārskatu par savu darbību gan uzņēmumā, gan ārpus tā,» skaidro LVM padomes stratēģijas komitejas vadītājs Mārtiņš Gaigals.

LVM paredz, ka tirgus kritums tievo dimensiju koksnes pieprasījumā un cenās, kas radies, tai skaitā Covid–19 pandēmijas dēļ, saglabāsies arī nākamgad. Tomēr jau 2022. gadā tiek prognozēta atgriešanās iepriekšējā tirgus aktivitātes līmenī. Papildu izaicinājumu radīs arī darbaspēka un energoresursu prognozētais izmaksu pieaugums, tāpēc stratēģijā domāts ne tikai par LVM iekšējo procesu un darba ražīguma palielināšanu, bet arī par pakalpojumu sniedzēju darba efektivitātes palielināšanu.

LVM stratēģiski ekonomisko mērķu īstenošana, kā piemēram, ilgtermiņa peļņas palielināšana, apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību celšana un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstība, nav iedomājama bez inovācijām, tāpēc arī šajā jomā ir formulēti jauni uzdevumi un sasniedzamie mērķi. Plānots, ka stratēģijas laikā pirmos pozitīvos rezultātus sniegs veiktās investīcijas kokaudzētavā «Mežvidi»: 2022. gadā realizējot 3,2 miljonus stādus, 2023. gadā – jau 9,6 miljonus stādu, savukārt 2026. gadā sasniedzot 15 miljonu realizēto stādu apjomu.

LVM vidēja termiņa stratēģijā plānots turpināt meža ceļu attīstības programmu, kuras pilnveidošanu padome vērš ne tikai uz efektivitātes un pieejamības palielināšanu, bet arī uz ugunsdrošības risku samazināšanu, tai skaitā, arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tas ir īpaši svarīgi ilgtermiņā, samazinot globālo klimata izmaiņu radītos uguns riskus LVM apsaimniekošanā uzticētajos valsts mežos.

LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *