LNMA iesaistās starptautiskā sadarbībā un plāno ieinteresēt Latvijas jauniešus

DSC_0268 cv

No 27. līdz 29. aprīlim OSCAR loģistikas, transporta un infrastruktūras darba grupā, kuru organizēja AS «Latvijas valsts meži», dalību ņēma arī Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija (LNMA).

Arī iepriekš LNMA ir aktīvi strādājusi pie mežizstrādes pakalpojumu sniedzēju starptautiskās sadarbības veicināšanas. Par to liecina 2013. gadā notikusī LNMA biedru vizīte Baltkrievijā, kā arī tādu zinātniski – praktisku konferenču apmeklēšana, kā «Contractor Forestry – OSCAR 2013», Norvēģijā un šī gada augustā plānotais seminārs «OSCAR–workshop of HCT, CTI and Forest Roads», Somijā. Tikpat aktīvi nākotnē plānots domāt par jauniešu ieinteresēšanu meža profesiju apguvei Latvijā.

Atbalsta starptautisko sadarbību

OSCAR (The Operations Systems Centre of Advanced Research) – Progresīvās izpētes operacionālo sistēmu centra darba grupas «Loģistika. Transports. Infrastruktūra.» ietvaros Latvijā viesojās skandināvu meža nozares pārstāvji, lai kopā ar Latvijas kolēģiem meklētu labākos risinājumus dažādiem nozarei svarīgiem jautājumiem. Tajā aktīvu dalību ņēma arī LNMA biedri, kuriem mežizstrādes nozares attīstības perspektīvas Latvijā nav mazsvarīgas.

Kā «Meža avīzei» pastāstīja Andis Araks, kurš LNMA valdes priekšsēdētāja amatu pilda kopš šī gada sākuma, šobrīd LNMA apvieno 32 biedrus – meža nozares uzņēmumus. To galvenie darbības virzieni ir šķeldas ražošana, transporta pakalpojumi, mežizstrāde, apaļkoku pārvadājumu veikšana, kokmateriālu transporta pakalpojumi, loģistika, transporta pakalpojumu sniegšana, kokvedēju aprīkojuma ražošana, tirdzniecība, serviss, specializētās tehnikas piegāde, serviss un remonts, zāģmateriālu ražošana. Atskatoties uz pagājušajā gadā padarīto, Andis Araks neslēpj, ka asociācija paveikusi daudz. Ticis īstenots mērķis izveidot kontaktus ar citu valstu meža nozares organizācijām – pabūts Igaunijas un Somijas meža uzņēmumos un organizētas tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kuru biedru pamatdarbība saistās ar mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, kā arī specializētās tehnikas ražošanu un servisu.

«Tādēļ bija iespēja iepazīt, kā viņi risina jautājumus, kas mums ir aktuāli. Esam konstatējuši kopīgo un atšķirīgo mūsu darbā, apmainījušies ar pieredzi dažādu aktuālu jautājumu risināšanā. Neskatoties uz daudziem un dažādajiem jautājumiem par ko esam savstarpēji konsultējušies, viennozīmīgi visiem meža sektora uzņēmumiem par vienu no svarīgākajiem jautājumiem kļuvis kvalificēta darbaspēka nodrošinājums. Ņemot vērā straujo konkurences pieaugumu, arī  Igaunijā un Somijā pakalpojumu cenas ir samazinājušās līdz līmenim, kad uzņēmumi vairs nevar atļauties par saviem līdzekļiem skolot un apmācīt darbiniekus. Mums nepieciešams kvalificēts darbinieks, kurš pārzina savu darbu un veic to kvalitatīvi un ražīgi. Tādēļ esam sapratuši, ka mums jāiesaistās apmācību procesā, ne tikai profesiju apmācību kvalitātes nodrošināšanā arodskolā, bet arī jāsāk veikt pasākumi, kas iepazīstinātu, radītu interesi un iespējas iesaistīties meža nozares profesiju izzināšanā jau jaunākā skolas vecuma bērniem visā Latvijā,» ir pārliecināts LNMA valdes priekšsēdētājs Andis Araks.

Domā par jauniešu ieinteresēšanu

«Mūsuprāt, brīdī, kad cilvēks ir kļuvis par bezdarbnieku, ir jau daudz grūtāk atrast savas dzīves profesiju, lai cilvēks justos «savā vietā». Ja sapnis par profesiju būs nācis no skolas sola, vēlme sasniegt panākumus darbā, strādājot kvalitatīvi, ražīgi un atbildīgi neizpaliks. Jau līdz pamatskolas absolvēšanai skolēniem būtu jāsaņem pietiekami daudz informācijas, lai viņi varētu savu izvēli izdarīt pēc iespējas objektīvāk un precīzāk. Mūsu – uzņēmēju pienākums – nodrošināt darba vietu, maksimāli labus darba apstākļus un apmaksu, kā arī izaugsmes iespējas. Šobrīd dažādas meža nozares profesijas pēc vidusskolas apgūt piedāvā Ogres tehnikums. Turp dodas mācīties skolēni no visas Latvijas. Ogres tehnikuma padomē esam iesaistījušies jau no pašiem pirmsākumiem, kad uzsākās meža mašīnu operatoru apmācība. Neskatoties uz skolas renovāciju, mācības nav apstājušās. Šobrīd Ogres tehnikumam jau ir viens harvesters un divi forvarderi, kas tiek izmantoti  meža mašīnu operatoru apmācībās. Ir izveidota kokvedēja automobiļa vadītāja programma, ar iespēju viena gada laikā iegūt šo kvalifikāciju.

LNMA uzņēmumi Ogres tehnikumu atbalsta ar prakses vietu nodrošināšanu, iesaistās kvalitātes kontrolē eksāmenu laikā kā komisijas locekļi, kas mācību iestādei dod stimulu augstas kvalitātes nodrošināšanai. Šobrīd Ogres tehnikumam nav pamata sūdzēties par finansējuma trūkumu arī no valsts puses, nodrošinājums ir pietiekams.

Arī turpmāk plānojam piedalīties visās Ogres tehnikuma aktualitātēs, kas saistās ar mūsu darbības virzieniem. Runājot par jaunāko klašu skolēniem, ar mērķi attīstīt savu ideju par skolēnu ieinteresēšanu, esam pieteikušies dalībai «Meža ABC», kas šogad norisināsies Kurzemē 15. un 16. maijā. Mūsuprāt šādi pasākumi būtu neatsverams ieguldījums jauno meža nozares speciālistu audzināšanā jau no skolas sola visos Latvijas reģionos,» LNMA viedokli pauž tās valdes priekšsēdētājs Andis Araks.

Vērtē sadarbību ar AS «Latvijas valsts meži»

«Sadarbību ar AS «Latvijas valsts meži»(LVM) vērtējam kā veiksmīgu. Sadarbība ar LVM ir tāda, kādai būtu jābūt starp sadarbības partneriem. Tā norisinās gan mežizstrādes, gan transporta, gan šķeldas ražošanas nozarēs. Kopīgi strādājam pie tā, lai celtu pakalpojuma kvalitāti, ražību, kopīgiem spēkiem nonākam pie secinājumiem, veidojam sistēmu pēc kādas vajadzētu strādāt. Nodefinējam mērķus, veidojam darba grupas, darbā iesaistām asociācijas biedrus, strādājam pie mērķu sasniegšanas. Ne tikai birojā, bet arī praktiskā darbā mežā veicam pētījumus. Par veiksmīgo sadarbību jāpateicas arī pašiem LNMA uzņēmumiem, kuri veic lielu ieguldījumu, iesaistoties darba grupās. Šobrīd mūsu pētījumu skaitļu un ciparu «somiņa» jau ir diezgan liela, jo 2014. gadā  LNMA veica arī mežizstrādes pakalpojumu tirgus analīzi, Latvijas mežizstrādes pakalpojumu tirgus vēsturiskā attīstības kontekstā, esošās situācijas raksturojumu. Izveidots ieskats Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas mežizstrādes pakalpojumu tirgū. Konstatēti faktori, kas nosaka mežizstrādes pakalpojumu tirgus attīstību, tendences, attīstības perspektīvas Latvijā,» neslēpj LNMA priekšsēdētājs Andis Araks.

«Mēs, daudzi uzņēmumi esam gan pakalpojuma pārdevēji, gan resursa pircēji un mūsu starpā ir jābūt biznesa attiecībām. Es domāju, ka tādas tās arī ir. Tiem uzņēmumiem, kas ir asociācijā, ir vairāk iespēju saprast un izprast LVM darbību un to, kāpēc viņu rīcība ir tieši tāda. Sadarbība un izpratne aizvien tiek pilnveidota. Sadarbībā ar LVM gan mežizstrādes, gan kokmateriālu transporta jomā daudzās lietās jau esam stingri priekšā citām Eiropas valstīm. Tas izskaidrojams ar sistēmu, pēc kādas strādājam. Pirms ieviest kādu pakalpojumu, LVM konsultējas ar asociāciju, veido darba grupas, lai kopīgi nonāktu pie labākā risinājuma.  Arī OSCAR loģistikas, transporta un infrastruktūras darba grupas ietvaros no 27. līdz 29. aprīlim, kopā ar LVM un skandināvu meža nozares pārstāvjiem, LNMA biedriem bija iespēja piedalīties apskates objektu mežā apmeklējumā, gan meža ceļu, gan riepu spiediena kontroles sistēmas, gan citu svarīgu meža nozares darba jautājumu apspriešanā un pilnveidošanā,» Atklāj Andis Araks.

Plāno nākotni

«Protams, visus pozitīvos un veiksmīgos sadarbības aizsākumus plānojam turpināt arī šajā gadā. Bez tam gada otrajā pusē plānots brauciens uz Zviedriju pie Zviedrijas meža nozares organizāciju uzņēmumiem pieredzes apmaiņā. Šī gada vasarā kopā ar biedriem plānojam jaunas, ekonomiskas šķeldošanas tehnikas demonstrāciju. Šobrīd plānojam tikšanos ar LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par darba jautājumiem. Šogad turpināsim arī traktortehnikas kategoriju pārskatīšanu, lai panāktu, ka astoņu vietā būtu divas, trīs. Tas vienkāršotu sistēmu un samazinātu apmācību procesa izdevumus, kā arī dotu iespēju celt eksāmenu kvalitāti. Esam iniciējuši arī darba ņēmēju datu bāzes izveidi, lai darba devējam būtu iespējams pārliecināties par informācijas patiesību, ko sniedz darba ņēmējs,» A.Araks atklāj asociācijas šī gada plānus.

Aicina pievienoties jaunus biedrus

LNMA laipni aicina biedrībā iestāties tos uzņēmumus, kuriem ir nopietna interese dot savu ieguldījumu nozares aktuālo jautājumu risināšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

«Protams, tajā brīdī, kad pārdodam savu pakalpojumu, esam konkurenti un par to asociācijā nerunājam. Tas ir mūsu asociācijas plus. Ir kopējās intereses, kuras mēs risinām ar asociācijas palīdzību, noliekot pie malas konkurences jautājumus. Esam vērsti uz kopīgu lietu risināšanu, nevis uz konkurences kropļošanu. Valsts iestādēs un ministrijās ir gatavi runāt ar sabiedriskām organizācijām. Tā kā esam Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) biedri, bieži izmantojam to, lai risinātu savus jautājumus. Tad šis jautājums tiek saskaņots arī citās LKF asociācijās un pasniegts kā nozares redzējums.

Skatoties uz to, kā meža nozares darbs ir sakārtots Skandināvijā jau daudzus desmitus gadus, vēlētos aicināt Latvijas meža nozares uzņēmumus apvienoties sabiedriskās organizācijās, lai mūsu redzējums būtu ar lielāku svaru, lai mūsu iniciatīvu ņemtu vērā vairāk un lai ierēdņiem šī pārliecība par mūsu teikto būtu lielāka. To var panākt tikai kopīgiem spēkiem. Sakārtot pārpratumus un aplamības caur šo prizmu ir vienīgā legālā iespēja, kas nes arī kopīgu labumu. Mūsu asociācijas darbs ir arī izglītot politiķus, kas reizēm ir tālu no mūsu nozares izpratnes,» ir pārliecināts LNMA valdes priekšsēdētājs Andis Araks.

Vineta Kalve

Viens Komentārs par LNMA iesaistās starptautiskā sadarbībā un plāno ieinteresēt Latvijas jauniešus

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *