Līdz ar jaunās VMD informācijas sistēmas ieviešanu īpašniekiem jāsakārto robežas

Valsts meža dienests (VMD) aicina meža īpašniekus veikt darbības, lai sakārtotu īpašuma robežas un veicinātu korektas, situācijai dabā atbilstošas informācijas reģistrēšanu valsts informācijas sistēmās.

Valsts meža dienesta jaunajā Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā VMDĢIS)  kardināli mainīta pieeja pēc būtības – vecajā sistēmā galvenā bija tekstuālā informācija, bet tagad – ģeogrāfiskā (grafiskā) informācija. Jaunā sistēma uzreiz parāda informācijas nesaisti, kas kļūst redzama izmantojot kadastra karti. Būtiski, ka arī iepriekš bija šīs nesaistes, tikai tās nebija uzkrītošas, tāpēc, ka sistēmas (tekstuālā un ģeogrāfiskā) darbojās nesaistīti.

Informācijas sistēmā tiek reģistrēti iesniegtie meža inventarizācijas dati, kuri sastāv no tekstuāliem un ģeogrāfiskiem datiem. Līdz 2015. gada nogalei tie savstarpēji nebija savietojami un meža nogabalu tekstuālie dati (apraksts par meža vienību) neatbilda ģeogrāfiskajiem datiem. Bet tagad Meža valsts reģistrā ir uzsākta meža inventarizācijas tekstuālo datu un ģeotelpisko datu savietošana un to vienota uzturēšana.

Meža valsts reģistrā tiek uzturēta ģeotelpiskā informācija par konkrētā meža īpašuma atrašanās vietu un nodrošina tās tālāku izmantošanu, nododot to gan meža īpašniekam, lai nodrošinātu meža inventarizācijas veikšanu savā īpašumā, gan arī citām valsts iestādēm (Zemkopības ministrijai, Dabas aizsardzības pārvaldei, VMD, Lauku atbalsta dienestam u.c.). VMDĢIS ir balstīta uz Kadastra informācijas sistēmu (Kadastrs), kas ir valsts informācijas sistēma un satur oficiālus kadastra datus.

Meža inventarizācijas veicējs, uzsākot meža inventarizācijas darbus meža īpašumam, izmanto aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus. Ja zemes vienības platība atšķiras vairāk par pieļaujamo, tad VMD teritoriālā struktūrvienība labo Kadastra datus piecu darbdienu laikā pēc kļūdas konstatēšanas un pēc personas pieprasījuma izsniedz jaunu aktuālu kadastra dokumentu. Kadastra datus par zemes vienību Kadastrā aktualizē, pamatojoties arī uz VMD izsniegtu informāciju par meža zemes un mežaudzes vērtību vai lēmumu par zemes lietošanas veida «mežs» platību un citu ar to saistīto zemes lietošanas veidu izmaiņām zemes vienībā.

Pēc VMD lēmuma par meža inventarizācijas datu reģistrācijas Meža valsts reģistrā tiks aktualizēta meža platība zemes vienībā, bet ne zemes vienības platība. Ja visa zemes vienība ir mežs, visas zemes vienības platība var tikt aktualizēta, pamatojoties uz zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

Pēc VMD sniegtās informācijas (uz 23.11.2015.), no kopējā zemes vienību skaita instrumentāli uzmērītas bija 47.5 % zemes vienības, pārējām zemes vienībām ir piemērota metode – ierādīšana dabā. Katra īpašuma Zemesgrāmatā ir ierakstīta norāde par to, ka īpašuma kopplatība var tikt precizēta, veicot robežu uzmērīšanu. Meža īpašniekiem, kuri savlaicīgi sakārtojuši sava īpašuma robežas, nekādu problēmu ar platībām nevajadzētu būtu.

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *