Līdz 2020. gadam būs pieejami 4,4 mljrd. Eur

DSC_0707

Lai arī plānošanas dokumenti vēl tiek saskaņoti Eiropas Komisijā, arvien skaidrāk iezīmējas ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā gaidāmās aktivitātes. Kohēzijas politikas (KP) mērķu īstenošanai Latvijai jaunajā periodā būs pieejami 4,4 miljardi eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu. Papildus tam Latvija saņem atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības fondiem. Pašlaik atklātais naudas sadalījums liecina, ka lielāku daļu laukiem paredzētās naudas plānots ieguldīt saimniecību modernizācijā un vides pasākumos, bet transporta jomā – dzelzceļa modernizācijā un autoceļu pārbūvē. Uzņēmējdarbības veicināšanai līdzekļi koncentrēti inovācijās un mazo un vidējo uzņēmēju konkurētspējas veicināšanā, bet ievērojams atbalsts tiks arī energoefektivitātei.

Inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai kopumā turpmākajos septiņos gados plānots ieguldīt 528 milj. eiro, tostarp 193,5 milj. eiro – inovācijas attīstībai un 237,1 milj. eiro – mazo un vidējo komersantu attīstībai un tālākai izaugsmei. Kā galvenie investīciju virzieni definēti atbalsts inovācijas attīstībai un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī finansējuma pieejamības nodrošināšana.

Mazo un vidējo komersantu (MVK) atbalsta programmās finansējums paredzēts finanšu pieejamībai (66,4 milj. eiro) un industriālo zonu attīstībai (51,8 milj. eiro). Inovāciju programmā – kompetences centriem – 72,2 milj. eiro un tehnoloģiju pārnesei (49,5 milj. eiro).

EK apstiprina programmu ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad to iesniegusi attiecīgā dalībvalsts. Tad arī paredzēts uzsākt lielāko daļu aktivitāšu. Atbilstoši valdības lemtajam deviņi atbalsta mērķi tiks «palaisti ātrāk» un tos plānots uzsākt 2014. gadā.

Avots: db.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *