Līdz 15. maijam jāpiesakās kompensācijai

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) līdz 15. maijam pieņem iesniegumus no privāto mežu īpašniekiem uz ikgadējo kompensāciju no valsts budžeta par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritoriju tīkla, ja tajos esošā īpašuma platība ir mazāka par 1 ha: 1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 2) par ierobežojumiem mežu īpašumos mikroliegumos. Lai kompensāciju saņemtu, meža inventarizācijas datiem jābūt iekļautiem Meža valsts reģistrā. Pieteikumus var sūtīt uz pārvaldes e-adresi (pasts@daba.gov.lv) pa pastu vai iesniedzot klātienē kādā no pārvaldes birojiem. 

Pārvalde atgādina, ka ikgadējās kompensācijas Natura 2000 tīkla teritorijās un mikroliegumos, kuru platība īpašumā ir vismaz 1 ha, izmaksā Lauku atbalsta dienests (LAD). Šīm kompensācijām jāpiesakās, aizpildot vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā LAD noteiktajā kārtībā un termiņā.

2024. gadā uz ikgadējām kompensācijām no valsts budžeta var pieteikties arī tie privātie zemju īpašnieki, kuru īpašumi 2023. gadā tika iekļauti jaunajos dabas liegumos Iecavas paliene, Pečora ezera meži, Asaru ezers, Ķivuļurga, Elkšķenes meži, Lobes ezera meži, Birzes purvi, Davelnīša ezera meži, Miltiņu platlapju meži, Ostupes meži, Pilskalnu meži, Ponakstes upes meži, Skursteņu platlapju meži, Vedzes meži un citi.

Pieteikuma veidlapa, kā arī plašāka informācija skatāma pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā Pakalpojumi – Kompensācijas.

Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no ierobežojumu veida un teritorijas atrašanās vietas. Kompensācijas no valsts budžeta tiks izmaksātas šādā apmērā: (1) par kailcirtes aizliegumu – 43 eur/ha, (2) par galvenās cirtes aizliegumu – 128 eur/ha, (3) par mežsaimnieciskās darbības, galvenās cirtes un kopšanas cirtes aizliegumu – 157 eur/ha.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *