Līderi apņemas līdz 2030. gadam apturēt mežu zudumu

Apvienoto Nāciju Organizācijas 2021. gada klimata pārmaiņu konferences COP26 otrajā dienā, vairāk nekā 100 valstis parakstīja Glāzgovas līderu deklarāciju par mežiem un zemes izmantošanu.

Deklarācijā vadītāji «apņemas strādāt kolektīvi, lai līdz 2030. gadam apturētu un mainītu mežu zudumu un zemes degradāciju, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un veicinot iekļaujošu lauku pārveidi». Lai īstenotu šo solījumu, 11 miljardi eiro tiks ieguldīti no valsts līdzekļiem un 6 miljardi eiro no privātā sektora.

Kopīgo centienu mērķis būs:

1. Saglabāt mežus un citas sauszemes ekosistēmas un paātrināt to atjaunošanu;

2. Veicināt tirdzniecības un attīstības politiku starptautiski un iekšzemē, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu preču ražošanu un patēriņu, kas dod valstu abpusēju labumu un kas neveicina mežu izciršanu un zemes degradāciju;

3. Samazināt neaizsargātību, veidot noturību un uzlabot laukos iztikas līdzekļus, tostarp dodot iespēju kopienām attīstīt ienesīgu, ilgtspējīgu lauksaimniecību un atzīt daudzveidīgās mežu vērtības, vienlaikus atzīstot pamatiedzīvotāju, kā arī vietējo kopienu tiesības saskaņā ar valsts tiesību aktiem un starptautiskajiem instrumentiem;

4. Īstenot un, ja nepieciešams, pārveidot lauksaimniecības politiku un programmas, lai stimulētu ilgtspējīgu lauksaimniecību, veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un sniegtu labumu videi;

5. Atkārtoti apstiprināt starptautiskās finansiālās saistības un ievērojami palielināt finansējumu un ieguldījumus no dažādiem publiskiem un privātiem avotiem, vienlaikus uzlabojot to efektivitāti un pieejamību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, mežu saglabāšanu un atjaunošanu , kā arī atbalstu pamatiedzīvotājiem un vietējām kopienām;

6. Veicināt finanšu plūsmu saskaņošanu ar starptautiskiem mērķiem, lai novērstu mežu zudumu un degradāciju, vienlaikus nodrošinot stabilas politikas un sistēmas, lai paātrinātu pāreju uz ekonomiku, kas ir noturīga un veicina mežu, ilgtspējīgas zemes izmantošanas, bioloģiskās daudzveidības un klimata mērķu sasniegšanu.

Šīs deklarācijas galvenā pievienotā vērtība ir plašais politiskais atbalsts no 124 pasaules valstīm, tostarp Brazīlijas, Kanādas, Ķīnas, Kongo Demokrātiskās Republikas, Indonēzijas, Krievijas un ASV, kurām ir vislielākie mežu resursi, kā arī kā Eiropas Savienība. Cerams, ka tas palīdzēs stiprināt starptautiskās sabiedrības centienus ne tikai apturēt mežu izciršanu visā pasaulē, bet arī veicināt ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu mežu apsaimniekošanu globālā mērogā.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *