Latvijas Meža īpašnieku biedrībai 15 gadu jubileja

30.septembrī Rīgā notika Latvijas Meža īpašnieku biedrības kopsapulce, kas veltīta biedrības darbības 15 gadu jubilejai.

Visus šos gadus biedrības galvenie uzdevumi ir nemainīgi – pārstāvēt meža īpašnieku intereses veidojot ekonomiski pamatotus un ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas nosacījumus Latvijā.

Sabiedrības un meža īpašnieku interesēm jāiet roku rokā

Biedrības vadītājs Arnis Muižnieks, skaidro, ka biedrība šajos gados ir kļuvusi par stabilu partneri valsts sektoram dažādu politikas un likumdošanas dokumentu izstrādē, gan arī veido sadarbību ar daudzām citām nozaru un reģionālām organizācijām. Tā kā meža īpašnieki apsaimnieko ceturto daļu Latvijas teritorijas, tad gan pašu meža īpašnieku, gan Latvijas iedzīvotāju labklājība un labsajūta, valsts ekonomika un budžets, dabas daudzveidība, Latvijas ainava un mūsu iespējas attīstīties ir atkarīgi no šo resursu prasmīgas apsaimniekošanas. Kā lielāko izaicinājumu biedrības turpmākajos gados Muižnieks min Eiropas Komisijas izstrādāto politikas dokumentu un likumdošanas regulējumu, kuros ir svarīgi aizsargāt mūsu nacionālās intereses globālo problēmu un Eiropas līmeņa kontekstā.

Biedrību jubilejā sveic valsts augstākās amatpersonas – Valsts prezidents, Ministru prezidents, Zemkopības ministrs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Valsts prezidents E.Levits apsveikumā norāda, ka mums Latviešiem mežs ir mūsu nacionālās identitātes simbols, ekonomiskās labklājības nesējs un inovāciju un iedvesmas avots. Valsts prezidents norāda arī, ka meža īpašnieku tiesiskai aizsardzībai ir jāiet roku rokā ar sabiedrības interesēm attiecībā uz mežu ilgtspējas nodrošināšanu. «Šīm interesēm ir jābūt līdzsvarotām un, ja nepieciešams, likumdošana ir jāuzlabo, lai rastu visām pusēm pieņemamu risinājumu, citādi zaudētāji būs visi – gan daba, gan sabiedrība. Valdībai šai ziņā ir daudz darāmā un es ceru uz tās aktīvu iesaisti», teic Egils Levits savā uzrunā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš apsveikumā norāda uz LMĪB ir pierādījusi sevi kā konstruktīvu sadarbības partneri, strādājot gan pie normatīvo aktu pilnveidošanas un ekonomiskās konkurētspējas uzlabošanas, gan pie mežu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanas.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība apvieno vairāk ka 400 biedrus – gan privātas, gan juridiskas personas – uzņēmumus, pašvaldības, kooperatīvus, Latvijas evanģēliski luterisko baznīcu.

Aiga Grasmane, LMĪB izpilddirektore

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *