Latvijas Meža īpašnieku biedrība informē par paveikto

10

Šogad Latvijas Meža īpašnieku biedrība atzīmēja savas darbības 10 gadu jubileju.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks: «Atskatoties uz šajā laikā paveikto, gribētos atzīmēt vairākus darbības virzienus un, minot dažus piemērus, informēt meža īpašniekus par tajos izdarīto:

  • Veikta mežsaimniecību un dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu uzlabošana, kur jaunākais padarītais darbs ir novembrī 3. lasījumā pieņemtās izmaiņas Aizsargjoslu likumā, kas paredz iespēju cirst līdz 1 ha lielas kailcirtes baltalkšņu audzēs ūdensobjektu aizsargjoslās.
  • Strādāts pie atbalsta privātajai mežsaimniecībai, iepriekšējā atbalsta periodā panākot divas papildu kārtas jaunaudžu kopšanai, bet šajā periodā aizstāvēta kopšanas pasākuma nepieciešamība un pāreja no audzes vidēja augstuma kritērija uz audzes vecuma kritēriju, kas mazinās meža īpašnieku un administrējošo iestāžu resursa patēriņu.
  • Strādāts nodokļu politikas jautājumos, kur 10 gadu laikā, mūsuprāt, ir izdevies panākt vienus no saprātīgākajiem nosacījumiem Baltijas valstu vidū attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un nodokļa piemērošanas nosacījumiem par pārdotajiem kokmateriāliem. Tāpat līdz šim ir izdevies “noturēt” jaunaudžu neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli.
  • Uzlabota kompensāciju sitēma meža īpašniekiem par saimnieciskās darbības aprobežojumiem. Normatīvajos aktos ir iestrādāts Latvijas Meža īpašnieku biedrības priekšlikums par to, ka kompensācijas par saimnieciskās darbības aprobežojumiem var saņemt neatkarīgi no tā, kad īpašums ir iegūts, un novērsta absurdā situācija, kad mantinieki nevarēja pretendēt uz kompensāciju saņemšanu, jo īpašumus ieguva pēc tam, kad aprobežojums bija noteikts. Dubultojušās arī kompensāciju likmes.
  • Izdevies panākt, ka elektrolīniju aizsargjoslās cērtot bīstamos kokus, meža īpašnieki darbu veicējiem var prasīt sagarumot nocirstos kokus pēc viņu izvirzītiem nosacījumiem, kā arī prasīt to nokraušanu īpašnieka norādītā vietā.
  • Pēdējos gados iesākta sadarbība ar mežzinātnes pārstāvjiem, kas veicina zināšanu pārnesi no praktiski pielietojamu pētījumu rezultātiem uz reālo meža apsaimniekošanu. Jau trīs gadus biedrības biedri sanāk kopā uz mežzinātnes dienām, kuru laikā apmeklē zinātnieku ierīkotos objektus un iepazīstas ar jaunākajām zinātnes atziņām meža apsaimniekošanā.

Visiem meža īpašniekiem Jaunajā gadā gribētos novēlēt veselību un drošības sajūtu, drošības sajūtu par savu valsti, tautu, savu ģimeni un savu mežu, saprātīgus valsts līmeņa lēmums par nosacījumiem zemes, kā galvenā mūsu dabas resursa apsaimniekošanā! Ieteiktu izmantot iespējas, ko sniedz atbalsta pasākumi jaunaudžu kopšanai un neproduktīvo audžu nomaiņai. Apzinoties, ka esam to 3% eiropiešu vidū, kuriem ir iespēja apsaimniekot savu mežu, būt lepniem par to!»

Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *