Laiks apsvērt ES meža nozares viedokli

Eiropas meža īpašnieku konfederācija (CEPF): «Lai gan gaidāms, ka nākamo ES mežu stratēģiju publicēs 20. jūlijā, un nozarē pēdējo mēnešu laikā paustie viedokļi projektā diemžēl nav ņemti vērā un šķiet, ka ir ignorēti Eiropas Parlamenta un Padomes aicinājumi attiecībā uz jauno stratēģiju, mēs steidzami aicinām Eiropas Komisiju nopietni ņemt vērā meža un meža nozares viedokli pirms jaunās meža stratēģijas publicēšanas un veikt būtiskas izmaiņas projektā. Turpinot ignorēt mūsu nozares viedokli, var rasties traucējumi visā ES meža un ar mežu saistītajā nozarē un pilnībā netiek ņemta vērā vajadzība pēc motivācijas un apstiprinājuma miljoniem cilvēku, kuri «to īsteno» uz vietas. Tas novestu pie neveiksmes Stratēģijas īstenošanā.

Jaunajai meža stratēģijai ir jārada dažādu funkciju līdzsvars, kas nodrošina visus ekosistēmas pakalpojumus, tostarp jāatbalsta visa meža vērtību ķēde, lai saglabātu konkurētspēju un turpinātu veicināt videi draudzīgāku ekonomiku.

1. Datiem par mežu stāvokli jābūt pilnīgiem un pienācīgi izmantojamiem. 2. Ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un daudzfunkcionalitātei arī turpmāk jābūt galvenajiem jaunās stratēģijas principiem. 3. Bioekonomikai vajadzētu būt vairāk nekā ilgmūžīgiem koksnes izstrādājumiem, un tai jābalstās uz integrētu vērtību ķēdi. 4. Meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem paredzētajam atbalstam jābūt visaptverošam. 5. Pirms jaunas meža sertifikācijas shēmas izstrādes jāveic rūpīgs novērtējums.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *