Lai saņemtu ES atbalstu, kooperatīviem jāraksta biznesa plāns

Slazds-cv

Pirmo reizi meža īpašnieku kooperatīviem Latvijā būs iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu. Paredzamais atbalsts uz vienu kooperatīvu ir līdz 500 000 eiro, taču, lai to saņemtu, kooperatīva vadītājam jāraksta biznesa plāns,  kurā jānorāda gan pašreizējās darbības analīze, gan sasniedzamie mērķi nākotnē, kā arī finanšu un citu resursu nodrošinājums.

Atbalstu vērtē pretrunīgi

Kooperatīvu vadītāji iesniedzamās prasības vērtē pretrunīgi. No vienas puses atbalsts ir vērtējams pozitīvi, taču no otras puses tas prasa lielu atbildību un papildus resursus visu pieprasīto dokumentu sagatavošanai un noformēšanai. Nav noslēpums, ka kopš dibināšanas iespēju sākuma jau likvidēti divi kooperatīvi. Lai gan meža īpašnieku kooperatīviem bija pieejams neliels valsts atbalsts, apmēram 7 000 eiro gadā, sākotnēji dibinātajiem kooperatīviem darbības laikā radušās problēmas ar finansējuma saņemšanas noteiktajām formalitātēm un solītā  atbalsta vietā, pēc atskaišu iesniegšanas, radušies nepatīkami pārpratumi. Tā rezultātā atbildīgajam bijusi jāizdara izvēle – tērēt personīgos līdzekļus vai iekļūt parādos. Tas šodien uz atbalstu pretendēt tiesīgos kooperatīvus dara uzmanīgus, jo izmantojot vēl neiegūtus, tikai apsolītus finanšu līdzekļus, var nākties nokļūt peļu slazdā. Kooperatīvu vadītāji ar aizdomām lūkojas viens uz otru – kurš būs nākamais.

Šobrīd drosmes ziņā vadībā izvirzījies Grigorijs Rozentāls, MPKS «Mežsaimnieks» vadītājs, kurš nebaidās apgalvot, ka iespēju pretendēt uz ES atbalstu noteikti izmantos: «Lai meža īpašnieku kooperatīvs sasniegtu vidēja uzņēmuma līmeni, ir nepieciešami ievērojami apgrozāmie līdzekļi, lai būtiski kāpinātu darījumu apjomu un uzkrātu kapitālu. Meža īpašniekiem sākotnējais kapitāls ir neliels un nepietiekams, lai varētu attīstīt saimniecisko darbību.»

Daudz piesardzīgāks ir MPKS «L.V.Mežs» vadītājs Modris Kalvāns: «ES atbalsta pieejamība kā tāda ir vērtējama pozitīvi, taču pašlaik nevar prognozēt, cik veiksmīgi šis atbalsts tiks izmantots, jo nosacījumi un piecos pielikumos aprakstītās prasības ir pietiekami sarežģītas».

MPKS «Vidzeme» Madonā pagaidām pieturas pie principa: «Runāšana sudrabs, klusēšana – zelts», tādejādi ieņemot īpaši piesardzīgu pozīciju.

Atbalsts paredzēts 5 gadu periodā

  1. februārī, valdība apstiprinātie MK noteikumi paredz Eiropas Savienības (ES) atbalstu pasākumam «Ražotāju grupu un organizāciju izveide». Atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 eiro, 200 000 eiro triju gadu laikā un kopējais maksimālais atbalsts ir līdz 500 000 eiro visā 5 gadu periodā.

Uz ražotāju grupas vai organizācijas atzīšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), pamatojoties uz tās izstrādāto biznesa plānu, varēs pretendēt tikai tās MPKS, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas ne agrāk kā 2012. gada 1. janvārī un kuras Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ir ieguvušas atbilstības statusu ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī, un atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

Šobrīd Latvijā ir trīs atzītas MPKS: «L.V.Mežs» Inčukalnā, «Mežsaimnieks» Alsungā, un «Vidzeme» Madonā. Viena MPKS, kas nav saņēmusi atzītas MPKS statusu – «Vidzeme Ekomežs». Pērn nodibinājās vēl viena MPKS «Ūsiņš» Ogrē.

Starp iesniedzamajiem dokumentiem, lai pretendētu uz atbalstu, MPKS būs jāiesniedz biznesa plāns, kurā jānorāda pašreizējās darbības apraksts, risku analīze, ražošanas apjomi, nodarbināto skaits, no MPKS biedriem nopirktās produkcijas apjoms, MPKS pārdotās produkcijas apjoms, sniegto pakalpojumu veidi un saņēmēji, sasniedzamie mērķi MPKS darbības attīstībai, finanšu un citu resursu nodrošinājums mērķu sasniegšanai un vēl virkne rādītāju, pēc kuriem tiks vērtēts pamatojums atbalsta sniegšanai. Lai atvieglotu biznesa plāna sagatavošanu, noteikumu projekta pielikumā ir sagatavota biznesa plāna parauga veidlapa.

Raksta tapšanā izmantota LMIB sniegtā informācija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *