Koku ciršanas apjomi jūlijā

Jūlijā izsniegti apliecinājumi saimnieciskās darbības veikšanai 8149 cirsmās. Kopējā cirsmu platība sastāda 11729 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 1459153 m³ apmērā. Tai skaitā galvenās izmantošanas cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bija 275, tajās izcērtamā platība sastāda 179 hektārus, bet izcērtamā krāja 55018 m³.

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests jūlijā akceptēja 697 cirsmās ar kopējo platību 595 hektāri un krāju 158497 m³.

2022. gada septiņos mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 70709 cirsmās, to kopējā platība ir 106109 hektāri un likvīdā krāja ir 8 538 025 m³. Tai skaitā galvenās cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 2565 cirsmas ar kopējo platību 1988 hektāri un krāju 496340 m³.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 4349 cirsmās ar kopējo platību 3587 hektāri un krāju 827590 m³.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *