Ko darīt un ko nedarīt meža īpašniekam ar mizgraužiem?

Vajadzētu:

Maija mēneša otrajā pusē un jūnija sākumā īpašniekam vajadzētu pārbaudīt svaigo egļu stumbrus (it īpaši, ja koki gāzti, izšūpoti vai citādi bojāti), vai gadījumā tajos nav redzami mazi, aptuveni 1 mm gari caurumiņi (t.i., kukaiņu ieskrejas), kā arī svaigas mizu skaidu nobiras koka stumbra pakājē. Ja kas tāds tiek konstatēts, meža īpašniekam par šiem novērojumiem jāziņo Valsts meža dienestam. Bojātās egles pēc iespējas ātrāk ir jāizvāc no meža, ievērojot zemāk minētos nosacījumus. Savukārt jau nokaltušajās eglēs, tādās, kurām lobās nost miza u.tml,, mizgrauzis vairs neuzturas, tāpēc tās mežam vairs nav bīstamas.

Nevajadzētu:

Laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim egļu audzēs, kas ir vecākas par 50 gadiem, nekādā gadījumā nedrīkst veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes. Izņēmumi pieļaujami vien tajos gadījumos, kad egļu audzes ir kompaktas un izolētas, un atrodas ne tuvāk par 100 m no citām pieaugušām egļu audzēm. Šādas audzes atļauts nocirst kailcirtē, nocērtot vienā paņēmienā visu mežaudzi. Tas jādara saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumiem Nr. 935 «Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs».

Valsts meža dienests vērš meža īpašnieku uzmanību uz to, ka dienests šogad nenodrošinās īpašniekus ar mizgraužu feromonu slazdiem.

Par Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanas pasākumiem, saziņai: • Oskars Zaļkalns –

tālr.: 26188968; e-pasts: oskars.zalkalns@vmd.gov.lv • Vasilijs Kolačs – tālrunis: 29441040; e-pasts: vasilijs.kolacs@vmd.gov.lv

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *