Jauna mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība

17. decembrī valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos MK noteikumus «Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība».  (piemērojama  pārkāpumiem, kas izdarīti, sākot ar 24.12.2020. )Noteikumi nosaka, kādā veidā aprēķināmi mežam kā dabas vides elementam nodarītie zaudējumi, kuri radušies, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas prasības. 

• Mežam ir nodarīti zaudējumi, ja mežaudze, kurā valdošās koku sugas vecums ir vismaz 20 gadu, ir bojāta vairāk nekā 0,20 hektāru lielā platībā vai, ja bojātā mežaudze ir aizsargājamajā teritorijā, tad bojātā platībā, kas ir lielāka par 0,10 hektāru.

• Mežaudze atzīstama par iznīcinātu tādos gadījumos, kad mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums vai koku skaits ir samazināts zem kritiskā šķērslaukuma vai koku skaits samazināts vairāk nekā par 20 procentiem  platībā, kas ir lielāka par 0,20 hektāriem vai aizsargātā mežaudzē vairāk nekā 0,10 hektāru lielā platībā.

• Mežam ir nodarīti zaudējumi, ja vairāk nekā par 10 procentiem ir pārsniegts atļautais koku ciršanas apjoms aizsargātā mežaudzē, kurā ir noteikti koku ciršanas ierobežojumi, kas atļauj izcirst tikai daļu no koksnes krājas, vai ir noteikts konkrēts koku nociršanas apjoms un arī gadījumos, kad koki ir cirsti aizsargātā mežaudzē, kurā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, vai faktiskās situācijas dēļ mežaudzē nav atļauta augošu koku nociršana.

Mežam nodarītos zaudējumus aprēķina meža platībai, kurā prettiesiskas darbības dēļ ir pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas un izmantošanas prasības.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *