Jauna ES mežu apsaimniekošanas stratēģija

Kaut arī visā pasaulē meži tiek izcirsti, tie joprojām klāj 42 % ES sauszemes platības, un no mežu biomasas (galvenokārt koksnes) saražo pusi ES kopējās atjaunojamās enerģijas daudzuma. Lai šos svarīgos resursus aizsargātu, ES jaunajā mežu stratēģijā aicināts mežus apsaimniekot ilgtspējīgi, uzlabojot konkurētspēju un radot jaunas darbvietas. Stratēģijas mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā, vairojot iedzīvotāju iespējas atpūsties dabā, aizsargājot ekosistēmas, bioloģisko daudzveidību un vidi.

Vienota pieeja

Minētos mērķus sasniegs, īstenojot tādu visaptverošu pieeju mežu apsaimniekošanai, kas tiks īstenota visās aktuālajās politikas jomās: lauku attīstības, uzņēmējdarbības, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu ierobežošanas, pētniecības un izstrādes, kā arī «zaļās» enerģijas politikā.

Nākot klajā ar jauno stratēģiju, par lauku attīstību atbildīgais ES komisārs Dačans Čološs teica: «Mežu ilgtspējīga apsaimniekošana un aizsardzība ir viens no lauku attīstības balstiem un jaunās mežu stratēģijas pamatprincipiem.»

Kā novērst mežu pārmērīgu ekspluatāciju

Jaunā stratēģija publicēta pēc divus gadus ilgušām konsultācijām un sadarbības starp Eiropas Komisiju, valstu valdībām un svarīgākajām ieinteresētajām personām. Tā aizstāj iepriekšējo ES mežu stratēģiju, kuru pieņēma 1998. gadā. Jaunā stratēģija vajadzīga, lai reaģētu uz aizvien pieaugošo mežu ekspluatāciju komerciālām un atpūtas vajadzībām, kā arī politiskajām, vides un sociālajām izmaiņām, kas notikušas pēdējos 15 gados.

Jaunajā stratēģijā ņemta vērā arī klimata pārmaiņu ietekme uz trauslajām mežu ekosistēmām.

Komisija ir sagatavojusi arī plānu, kā palīdzēt efektīvāk darboties mežsaimniecības nozarēm, pirmkārt kokapstrādes uzņēmumiem un papīra ražotājiem. Šīs nozares, kurās strādā ap 3,5 miljoni ES darba ņēmēju un kuras gada apgrozījums ir gandrīz 500 miljardi eiro, ir vienas no svarīgākajām Komisijas centienos veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

Avots: Eiropas Komisija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *