Izdots Meža enciklopēdijas II sējums

Šā gada 24. aprīlī Salaspilī notika Meža enciklopēdijas II sējuma atklāšana. Enciklopēdijas aktualizācija sākās 2011. gadā, 2012. gadā Meža enciklopēdijas maketa tehniskajai sagatavošanai piešķirot Meža attīstības fonda finansējumu.

Aktualizē informāciju

Meža enciklopēdijas II sējuma saturs sagatavots galvenā redaktora, LVMI Silava pētnieka Dr. Jāņa Broka (1928–2007) vadībā. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» kā J.Broka kunga zinātniskā mantojuma saņēmējs 2011. gadā ierosināja aktivizēt sagatavotā maketa izdošanu, to aktualizējot atbilstoši 2012. gada situācijai. II sējuma saturā ietilpst koksnes apstrādes, koksnes ķīmiskās pārstrādes, koksnes aizsardzības un koksnes enerģētikas profesionālo šķirkļu sadaļas, kā arī nozares pārvaldes, institūciju, uzņēmumu un komunikācijas šķirkļu sadaļas. Meža enciklopēdijas II sējumā paredzēta arī personāliju šķirkļu sadaļa, kurā sākotnēji bija iekļauti 241 personas, pārsvarā meža un koksnes zinātnieku, apraksti.

Meža enciklopēdijas II sējuma aktualizācijai izveidota redkolēģija, kurā darbojas LVMI Silava, LV Koksnes ķīmijas institūta, LLU Meža fakultātes, SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži», Valsts meža dienesta, Latvijas kokrūpniecības federācijas un LR Zemkopības ministrijas pārstāvji. Redkolēģijas locekļi savas kompetences ietvaros organizē esošo šķirkļu aktualizāciju, kā arī apzina aktuālo nepieciešamību izveidot jaunus šķirkļus un organizē to uzrakstīšanu.

Saskaņā ar redkolēģijas lēmumu, Meža enciklopēdijas personāla sadaļā iekļauti šķirkļi par vismaz 433 ar meža nozari saistītiem cilvēkiem – meža nozares institūciju vadītājiem, meža nozares zinātnisko institūciju zinātniekiem un citiem zinātniekiem, kuri sadarbojušies ar meža nozari un devuši ieguldījumu tās attīstībā, nozares gada balvas «Zelta čiekurs» ieguvējiem, nozares cilvēkiem, kuri saņēmuši valsts apbalvojumus (ordeņus), kā arī personībām, kuras saņēmušas goda nosaukumus LPSR laikā. Tā kā iepriekš uzskaitītie kritēriji personu iekļaušanai Meža enciklopēdijā sašaurināja iespējas aprakstīt virkni meža nozarē strādājušu vai strādājošu ievērojamu personību, katra redkolēģijā pārstāvētā institūcija sagatavoja tās papildinājumu ar maksimāli 10 aprakstiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *