Ievēlēta AS «Latvijas valsts meži» valde

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome 29. jūlijā, ārkārtas sēdē apstiprinājusi jauno uzņēmuma valdi.

Turpmāk uzņēmuma valdes priekšsēdētājs būs Pēters Putniņš, savukārt no jauna uz piecu gadu termiņu ievēlēti valdes locekļi Toms Reiziņš un Jānis Stankevičs. LVM valdē darbu turpinās Jānis Lapiņš, kura pilnvarojuma līgums ir spēkā līdz 2024. gada 1. septembrim. Uzņēmuma jaunā valde darbu sāka 2022. gada 29. jūlijā.

Jaunajai valdei vēl enerģisku, inovatīvu un ilgtermiņa domāšanu

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, sveicot jauno uzņēmuma valdi, uzsver: «Akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži» ir viena no efektīvākajiem valsts mežu apsaimniekotājiem Eiropā un neapšaubāms līderis ilgtspējīgā mežsaimniecībā Baltijā. Jaunajai uzņēmuma valdei, īstenojot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, būs izaicinoši mērķi gan meža produktivitātes palielināšanā, gan oglekļa piesaistes jomā, gan arī inovatīvā, uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem balstītā, attīstībā, palielinot uzņēmuma vērtību un sekmējot Latvijas konkurētspēju globālajās vērtību ķēdēs. «Latvijas valsts mežiem» šis ir izaicinājumu pilns laiks, jo uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšana pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir nozīmīga mūsu valsts ekonomiskajai, materiālu un enerģētiskajai neatkarībai. Novēlu uzņēmuma valdei spēku un izturību strādāt laikā, kad nepieciešama enerģiska, inovatīva un ilgtermiņa domāšana.»

Izsaka pateicību līdzšinējai valdei

E. Beļskis uzņēmuma padomes vārdā izsaka pateicību līdzšinējam valdes priekšsēdētājam Arnim Melnim un valdes loceklim Edvīnam Zakovicam par ieguldījumu uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē, vairāk nekā 20 gadu laikā LVM izveidojot par vienu no Latvijas ekonomikas līderiem.

Konkurss uz AS «Latvijas valsts meži» četru valdes locekļu amatiem tika izsludināts 2022. gada 24. martā. Nominācijas komisija beidza savu darbu 8. jūlijā, kad tika pieņemts gala lēmums un parakstīts protokols par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums AS «Latvijas valsts meži» padomei.

Nominācijas komisijas sastāvā bija pārstāvji no  AS «Latvijas valsts meži» padomes, Zemkopības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, biedrības «Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera», Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un biedrības «Latvijas Meža īpašnieku biedrība».

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

Jaunais AS «Latvijas valsts meži» valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš ir informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmuma SIA «Decta» valdes loceklis, pirms tam bijis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētājs, Eiropas Centrālās bankas Komercbanku uzraudzības valdes loceklis, iepriekš – AS «Latvijas kuģniecība» un AS «Ventbunkers» padomes loceklis, bet vēl pirms tam – Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītājs. P. Putniņam ir Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī politikas zinātnes bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās.

Jaunais AS «Latvijas valsts meži» valdes loceklis Toms Reiziņš 15 gadus strādājis būvniecības nozarē – līdz 2022. gada martam pildījis būvniecības grupas AS «MN holding» finanšu direktora pienākumus, paralēli tam bijis SIA «Velve» valdes loceklis, pirms tam finanšu un administratīvais direktors un valdes loceklis SIA «Latvijas energoceltnieks». T. Reiziņš Latvijas Universitātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

Jaunais AS «Latvijas valsts meži» valdes loceklis Jānis Stankevičs daudzus gadus ir bijis SIA «Rīgas meži» ražošanas daļas vadītājs. J. Stankevičs Latvijas Lauksaimniecības universitātē ir ieguvis inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis: «Jaunajai uzņēmuma valdei, īstenojot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu, būs izaicinoši mērķi…»

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *