Ierobežojumi dzīvnieku vairošanās sezonā

Ministru kabineta noteikumi Nr.936 «Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā» nosaka – lai netraucētu dzīvniekus vairošanās sezonā:

  • no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam visos mežos aizliegta līdz 10 gadu vecu priežu un lapu koku un līdz 20 gadu vecu egļu mežaudžu kopšana, izņemot jaunaudzes, kur skuju koku vidējais augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku vidējais augstums – vienu metru;
  • no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam neveic koku ciršanu, augsnes sagatavošanu un meža atjaunošanu ar motorizētu tehniku aizsargjoslās ap purviem un šādās teritorijās: – mežaudzēs ezeru salās; – mežaudzēs purvu salās (meža platību, kuru no visām pusēm norobežo purva ekosistēma un kura atrodas ne mazāk kā 100 metru attālumā no citas meža platības); – meža puduros (meža platību, kas mazāka par hektāru un atrodas ne mazāk kā 500 metru attālumā no citas meža platības, kura lielāka par hektāru); – mežaudzēs ūdensteču un ūdenstilpju palienēs (ielejas daļā, kura periodiski applūst un kurā ir palienei raksturīgā veģetācija); bioloģiski vērtīgās mežaudzēs.
  • no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam aizliegta galvenā cirte pilsētas mežos;
  • no 1.aprīļa līdz 30.septembrim aizliegta galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā.

Tāpat noteikumi nosaka, ka mežaudzēs aizliegts cirst un izvākt ekoloģiskos kokus, kokus ar putnu ligzdām, kuru diametrs pārsniedz 50 centimetru, kā arī koku rindu un pamežu ap tiem, dobumainus kokus, kuru dobuma diametrs pārsniedz 10 centimetru, sausos kokus un citus kokus, kas saglabāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

Savukārt  Sugu un biotopu aizsardzības likums nosaka, ka aizliegta apzināta putnu ligzdu un olu iznīcināšana vai bojāšana, ligzdu pārvietošana, putnu olu lasīšana un iegūšana arī tad, ja tās ir tukšas.

Avots: likumi.lv, Latvijas Vēstnesis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *