Gatavojas dabas skaitīšanas otrajai sezonai

Šā gada 11. decembrī, plkst. 11.00 Latvijas Dabas muzeja Botānikas ekspozīcijas zālē (Rīgā, K. Barona ielā 4, 4. stāvā) Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz preses konferenci, lai iepazīstinātu ar dabas skaitīšanas otrās sezonas veikumu.

250 eksperti ir beiguši īpaši aizsargājamo Eiropas Savienības biotopu apsekošanu 168 sauszemes un 178 saldūdens kvadrātos. Dabas aizsardzības pārvalde pakāpeniski saņem aizpildītās anketas. Ziemas periodā iesniegtās anketas tik rūpīgi pārbaudītas, kā arī paralēli notiks biotopu kvalitātes analīze. Iegūtie dati norādīs, cik daudz, kur tieši un kādā stāvoklī atrodas šie nozīmīgie biotopi mūsu valstī. Piemēram, meža biotopu sākotnējā analīze liecina, ka Latvijas teritorijā tie ir ļoti izkaisīti, kas neveicina tajos esošo reto un jutīgo sugu ilglaicīgu pastāvēšanu.

Biotopu apzināšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā sertificēti eksperti veiks aizsargājamo biotopu apzināšanu gan valsts, gan privātajās zemēs.

Biotopu kartēšana ir viena no dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» veicamajiem uzdevumiem. Paralēli tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pieci sugu aizsardzības plāni (sugu grupai «Roņi», «Pūces», «Dzeņveidīgie», dīķa naktssikspārnim un platausainajam sikspārnim).

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *